Participació

Consell Municipal d'Acció Social (en línia)

26/11/2020

19:00

Ordre del dia:

  1. Aprovació acta anterior
  2. Constitució Consell 21/02/2019
  3. Pla Igualtat 2021-2024
  4. Protocol per l'abordatge de les violències sexuals en l'oci nocturn
  5. Pla de xoc contra la pobresa
  6. Constitució meses de treball
  7. Prec i Preguntes

Aquest Consell es realitzarà virtualment i serà transmesa en directe via streaming per calafell.tv.