Formació

Alfabetització i habilitats socials per a persones adultes

16/09/2019-15/06/2020

Dilluns i dimecres de 9 a 10.30 h

70 €

Cal Bolavà

Av. de la Generalitat, 1-3
43820 Calafell

Curs de 100 hores adreçat a nouvinguts i a aquelles persones no alfabetitzades.

Horari: dilluns i dimecres de 9 a 10.30 h

Preu: 70 € / curs