Creació i artesania

Pintura infantil (de 12 a 17 anys)

16/09/2019-15/06/2020

Dilluns de 17 a 20 h

Cal Bolavà

Av. de la Generalitat, 1-3
43820 Calafell

Professora: Montse González

Preu: consulteu la taxa més adient! El material anirà a càrrec de l’alumne.