Sessió de participació - els processos participatius

24/07/2017
Hora: 
19 h
Lloc: 
Dependències municipals de Segur (carrer Joan Maragall 32)

Sessió de participació - Els processos participatius

L'Ajuntament de Calafell convoca els veïns a tres sessions de debat, que tindran lloc aquest mes de juliol, sobre el reglament de participació ciutadana aprovat inicialment pel ple municipal. Entre altres iniciatives, aquest reglament crea els consells ciutadans, tant geogràfics com temàtics, i regula la celebració de consultes i referèndums locals, així com l’audiència pública i el dret d’accès a la informació municipal.

A més, tothom que vulgui podrà contestar un ampli qüestionari al web municipal, que planteja qüestions concretes sobre els processos participatius que el reglament estableix i la forma de desenvolupar-se. A la vegada, es pregunta per la informació, els serveis municipals i l’atenció al ciutadana, per tal d’obtenir dades útils, que resulten rellevants per garantir una autèntica participació. Els grups municipals que formen la corporació en aquest mandat han consensuat un text, al llarg de set mesos de negociacions, que va ser aprovat inicialment en el ple ordinari del passat 3 d’abril. Aquest procés de participació és independent del preceptiu termini d’informació pública, durant el qual, com en qualsevol acord municipal, poden ser presentades al·legacions.