Monogràfics ensenyament - taller de dinàmica emocional de grup

20/02/2017
Hora: 
De 18.00 a 20.00 h
Lloc: 
Centre Cívic Cine Iris

Taller quinzenal de 12 hores  treballat dins del marc Gestàltic. Amb aquest taller trobaràs el “aquí i ara” i el “adonar-se” mitjançant el cos i les emocions. Facilita l’autoconeixement, l’ex-ploració, l’anàlisi i la integració, però sobretot el creixement personal.

Horari: dilluns, de 18 a 20 h

Dates: 20 de febrer, 6 i 20 de març, 3 i el 24 d'abril i 8 de maig.

Lloc: Centre Cívic Cine Iris

Preu:  60 € / curs

PREINSCRIPCIONS

Es podran fer efectives a partir del 9 de gener de 2017.

Els menors d’edat necessitaran l’autorització  del pare/mare o tutor legal per formalitzar la  inscripció.

El pagament del curs s'haurà de fer sempre  abans del seu inici.

Si un alumne no ha efectuat  el pagament abans serà donat de baixa.

Si un alumne que ha pagat el curs es dóna de  baixa fins a una setmana abans de començar el  curs, se li retornarà els diners abonats,

però si  no ho comunica o si ho comunica amb menys  temps no se li retornarà l'import abonat.

Més informació: 977 699 009 – Ext. 474

Les preinscripcions es poden fer:

Al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)