Curs - 2018 Nòmines i Seguretat Social I (MATINS)

26/02/2018 - 28/03/2018
Hora: 
Dilluns i dimecres 9:30 a 12:30 h
Lloc: 
Aula Edifici Correus Pablo Neruda, 2 - Segur de Calafell

UNITAT DIDÀCTICA 1. EL CONTRACTE DE TREBALL

1.1. Definició

1.2. Objecte i característiques

1.3. Requisits

1.4. Tipus de contracte

1.5. Drets i deures dels treballadors

1.5.1. Convenis col·lectius

1.5.2. Períodes de prova

1.5.3. La jornada de treball

1.5.4. Preavisos

1.5.5. Hores extres

1.5.6. El salari

1.5.7. Les vacances

1.5.8. Els permisos

 

UNITAT DIDÀCTICA 2. AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. ALTES I BAIXES.

2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2

2.2. Elaboració i contingut

2.2.1. Documents

2.2.2. Terminis

2.2.3. Justificants

2.3. Transmissió de dades a través del sistema RED

 

UNITAT DIDÀCTICA 3. REBUT DE SALARIS

3.1. El salari

3.2. Salari i la seva regulació legal

3.3. El full de salari com a element de prova

3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

3.4.1. Encapçalament

3.4.2. Cos

3.4.3. Peu

3.4.4. Bases de cotització a la seguretat social

 

UNITAT DIDÀCTICA 4. NÒMINES

4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica

4.1.1. El salari base i els complements salarials

4.1.2. Les hores extraordinàries

4.1.3. Les pagues extraordinàries

4.1.4. El salari en espècie

4.1.5. Deduccions

4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina

4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

4.3.1. Indemnitzacions o abonament de despeses al treballador

4.3.2. Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social

4.3.3. Indemnitzacions per trasllats, per suspensió o per acomiadament

 

UNITAT DIDÀCTICA 5. COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància

5.2. El càlcul de les bases de cotització

5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina

5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

5.5. Cotització per contingències

5.5.1. Contingències comunes (CC)

5.5.2. Contingències professionals atur i formació professional

5.5.3. Contingències d’accidents de treball (AT) o malalties professionals (MP)

5.5.4. Cotització per hores extraordinàries

 Adreçat a persones aturades i treballadores en actiu

Curs subvencionats per:

            

Cursos 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya