Curs - Comptabilitat informatitzada

16/10/2017 - 27/12/2017
Hora: 
Dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores
Lloc: 
Centre Cívic Cinema Iris

Data Inici: 16/10/2017
Data Fi: 27/10/2017
Durada: 40 h.
Horari: Dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris
C/ Vilamar, 21 - Calafell
Adreçat a: Persones aturades i treballadores en actiu

Temari:

UNITAT DIDÀCTICA 1. EL PROCÉS COMPTABLE

1.1. Comptes Llibres

1.2. Assentaments comptables

1.3. Els documents final de la comptabilitat

1.4. Balanç de situació

1.5. Compte de Pèrdues i Guanys

UNITAT DIDÀCTICA 2. EL PROGRAMA INFORMÀTIC

2.1. Què és un programa de comptabilitat?

2.2. Per a què serveix?

2.3. Altres aplicacions.

UNITAT DIDÀCTICA 3. ESTRUCTURACIÓ BÀSICA DEL PROGRAMA DE COMPTABILITAT

3.1. Operacions generals.

3.2. Definició del Pla comptable.

3.3. Obertura de comptes.

3.4. Operacions específiques.

3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A.

3.6. Venciments.

3.7. Immobilitzat.

UNITAT DIDÀCTICA 4. OPERATIVA DEL PROGRAMA

4.1. Entrada d’assentaments.

4.2. Realització d’operacions específiques.

4.3. Consultes i obtenció d’informació.

4.4. Tancament del exercici.

UNITAT DIDÀCTICA 5. RECORDATORI D’AMORTITZACIONS

5.1. Concepte i necessitat de l’amortització.

5.2. Comptabilització de les amortitzacions.

5.3. Regulació fiscal de les amortitzacions.

5.4. Comptabilització amb el programa informàtic.