Curs - Manipulació d'aliments

29/05/2017 - 01/06/2017
Hora: 
Dilluns i dijous de 16:00 a 21:00 h
Lloc: 
Centre Cívic Cinema Iris C/ Vilamar, 21 - Calafell

Manipulació d'aliments (maig)

Data Inici: 29/05/2017
Data Fi: 01/06/2017
Durada: 10 h.
Horari: Dilluns i dijous de 16:00 a 21:00 h
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris
C/ Vilamar, 21 - Calafell
Adreçat a: Adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu

Temari:

UNITAT DIDÀCTICA 1. Els aliments

1.1. Tipus d’aliments

1.2. Contaminació microbiana dels aliments

1.3. Malaltia de transmissió alimentària

1.4. Bacteris

1.5. Floridures

1.6. Llevats

1.7. Desenvolupament de gèrmens patògens

1.8. Paràsits

1.9. Virus

1.10. Conservació dels aliments

1.10.1. Fred

1.10.2. Calor

1.10.3. Mètodes basats en l’eliminació d’aigua

1.10.4. Acidificació

1.10.5. Ensucrat

1.10.6. Envasat

1.10.7. Addició de substàncies

UNITAT DIDÀCTICA 2. Manipulació i higiene alimentària

2.1. Higiene del manipulador

2.1.1. Bones pràctiques higièniques

2.1.2. Higiene personal

2.1.3. Indumentària de treball

2.1.4. Pràctiques prohibides

2.2. Higiene del local

2.2.1. Neteja i desinfecció

2.2.2. Factors importants a tenir en compte

2.2.3. Tipus de neteja

2.2.4. Productes de neteja

2.2.5. Etapes de la neteja i la desinfecció

2.3. Pràctiques higièniques per a la manipulació d’aliments. L’anàlisi de perills i punts de control crítics

2.4. Etiquetatge dels aliments

2.5.1. Dades obligatòries

2.5.2. Denominacions específiques

2.5.3. Etiquetatge de productes al·lèrgens

UNITAT DIDÀCTICA 3. Legislació alimentària aplicable

3.1. Normativa actual genèrica. Esquema de legislació alimentària

3.2. Aliments al·lèrgens i intoleràncies

Curs subvencionats per:

     

Cursos 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Cal iniciar sessió per a inscriure't a les ofertes de formació.