Curs - Manipulació d'aliments

20/03/2018 - 22/03/2018
Hora: 
Dimarts 20 i dijous 22 de 16.00 a 21.00 h
Lloc: 
Aula Edifici Correus Pablo Neruda, 2 - Segur de Calafell

L'objectiu general del curs és:

Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral i tenir una visió general de la normativa que regula la seguretat alimentària.

Descripció dels objectius específics que es pretenen aconseguir amb l'acció formativa.

 1. Conèixer el tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles.
 2. Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions i prevenir el risc de toxiinfeccions alimentàries.
 3. Conèixer els mètodes principals de conservació dels aliments.
 4. Dur a terme una correcta higiene personal i dels locals
 5. Valorar els riscos i saber evitar les plagues
 6. Manejar la legislació relacionada amb l'etiquetatge
 7. Complir les pautes i comportaments que s'han de seguir per manipular correctament els aliments en cadascuna de les etapes (APPCC)
 8. Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies

UNITAT DIDÀCTICA 1. ELS ALIMENTS

 • Tipus d'aliments
 • Contaminació microbiana dels aliments
 • Malaltia de transmissió alimentària
 • Bacteris
 • Floridures
 • Llevats
 • Desenvolupament de gèremens patògens
 • Paràsits
 • Virus
 • Conservació dels aliments
  • Fred
  • Calor
  • Mètodes basats en l'eliminació d'aigua
  • Acidificació
  • Ensucrat
  • Addició de substàncies

 UNITAT DIDÀCTICA 2. MANIPULACIÓ I HIGIENE ALIMENTÀRIA

 • Higiene del manipulador
  • Bones pràctiques higièniques
  • Higiene personal
  • Indumentària de treball
  • Pràctiques prohibides
 • Higiene del local
  • Neteja i desinfecció
  • Factors importants a tenir en compte
  • Tipus de neteja
  • Productes de neteja
  • Etapes de neteja i desinfecció
 • Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments. L'anàlisi de perills i punts de control crítics
 • Etiquetatge dels aliments
  • Dades obligatòries
  • Denominacions específiques
  • Etiquetatge de productes al·lèrgens

UNITAT DIDÀCTICA 3. LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA APLICABLE

 • Normativa actual genèrica. Esquema de legislació alimentària
 • Aliments al·lèrgens i intoleràncies