Curs - Vigilant de seguretat i Controlador d'accés

20/02/2017 - 23/05/2017
Hora: 
De 9.30 a 14.00 h - (Una part del curs és realitzarà en horari de tardes)

Hi haurà selecció prèvia dels aspirant.

Adreçat a: Joves de 18 a 25 anys amb formació de Graduat ESO

Temari:

VIGILANT DE SEGURETAT (180 hores)

 • Àrea Jurídica: Drets: Constitucional, Penal, Processal Penal, Administratiu Especial i Laboral
 • Àrea Socio-profesional
  • Identificació. Tècniques de descripció de persones i coses.
  • Les relacions humanes i la seguretat. L’actitud i imatge del vigilant de seguretat
  • La deontologia professional. Ètica i conducta del personal de seguretat privada. Les relaciones professionals en l’empresa. Relacions jeràrquiques.
  • L’autocontrol. El pànic i els seus efectes. La por. L’estrès. Tècniques de autocontrol.
 • Àrea Técnico-profesional
  • La seguretat. Nocions generals. Seguretat individual i seguretat col·lectiva.
  • Els mitjans tècnics de protecció. Elements passius i actius.
  • La central de control d’alarmes.
  • L’autoprotecció.
  • La protecció d’edificis.
  • El control d’accessos.
  • La protecció de polígons industrials i urbanitzacions.
  • La protecció de fons, valors i objectes valuosos: El transport d’aquests material i Protecció d’emmagatzematge.
  • La protecció de proves i indicis. La recollida de proves.
  • La falsificació de documents i monedes.
  • La protecció davant artefactes explosius.
  • Col·laboració amb les Forces i cossos de seguretat.
 • Àrea Instrumental   
  • Els sistemes de comunicació. Les telecomunicacions.
  • Parts i funcions bàsiques d’un ordinador. Els sistemes operatius. Aplicacions informàtiques.
  • La protecció contra incendis.
  • Tècniques de primers auxilis
  • La preparació física. Entrenament per superar les proves.
  • Defensa personal. Tècniques d’utilització de la defensa.
  • Armes reglamentaries per la utilització pel  vigilant de seguretat.
  • Tiro d’instrucció. Practiques

CONTROLADOR D’ACCÉS (60 hores)

 • Normativa i funcions del personal de control d’accés
 • Principi d’ igualtat i prohibició de discriminació d’accés
 • Mesures de seguretat en els establiments oberts al públic.
 • Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic.
 • Curs de primers auxilis
 • Pràctiques d'actuacions a seguir en situacions de perill de persones. Comportaments de les persones en estat d’embriaguesa o d’intoxicació.
 • Formació sobre les tècniques bàsiques d’autocontrol i de defensa personal

COMPETÈNCIES CLAU I LABORALS APLICADES (60 hores)

 • Competències laborals i motivació
 • Habilitats Socials i laborals
 • Emprenedoria
 • Atenció al client
 • Matemàtiques aplicades
 • Tècniques de recerca de feina amb informàtica
 • Català

EN FINALITZAR EL CURS ES REALITZEN PRÀCTIQUES EN EMPRESA

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’Ordre EMO/254/2015”.

                

Cal iniciar sessió per a inscriure't a les ofertes de formació.