Ajuda i accessibilitat

Aquest lloc web està dissenyat i desenvolupat d'acord amb les directrius de W3C (Consorci de World Wide Web) i les exigències del WCAG (Directrius d'Accessibilitat de Continguts de Web). El nostre desig és que tota la informació publicada aquí sigui accessible i útil per a tothom, independentment de la discapacitat que puguin tenir i del navegador web o sistema operatiu que es faci servir. Si tens problemes per accedir a alguna part de la web, si us plau, fes-nos-ho saber.

Aquí trobaràs alguns consells que et farà més fàcil utilitzar aquest lloc web. Molts dels consells són també vàlids per altres llocs web.

Formats

En alguns casos les pàgines es complementen amb continguts disponibles en altres formats de presentació. En aquests casos, ja que és possible que no hi hagi un format estàndard i obert, s'ha optat per formats molt implantats i amb connectors (plugins) o programari gratuïts.

Format PDF

Per a documents de text o dades: descarrega el programa Adobe Acrobat

Formats de Microsoft Office

Si no tens instal·lat aquest programari i prefereixes una alternativa gratuïta, et recomanem Open Office. És una versió de programari lliure de Sun Microsystems que conté un processador de textos (Writer) compatible amb Microsoft Word, un gestor de fulls de càlcul (Calc) compatible amb Microsoft Excel, un editor de presentacions (Impress) compatible amb Microsoft Power Point, un editor de bases de dades (Base) que pot importar bases de dades Microsoft Access, un editor de dibuixos vectorials i gràfics (Draw) i un editor de fórmules matemàtiques (Math).

Exclusions a l'abast de l'accessibilitat:

  • Una part de la informació publicada en format PDF, a causa del funcionament intern de l'Ajuntament, no compleix amb els requisits bàsics d'accessibilitat. Estem treballant per resoldre-ho.
  • També, alguna documentació es proporciona en el format Microsoft Word.
  • Per a la publicació de vídeos i altres presentacions multimèdia es recomana l'ús de transcripcions que permeten accedir a la informació independentment de la plataforma, subtítols i descripcions auditives de la informació important. Actualment l'Ajuntament no disposa dels recursos necessaris per complir amb l'accessibilitat en aquest punt.