Informació general sobre les actes de la Junta de Govern Local

Per la llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, i degut al dictamen CNS 6-2011 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, hem retirat de la web les Actes de la Junta de Govern Local que contenen dades de caràcter personal.

A les conclusions del dictamen CNS 6-2011 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades s'exposa:

"Les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament no poden ser objecte de publicació, no només pels requeriments derivats de la normativa de protecció de dades, respecte aquelles parts de les actes que continguin dades de caràcter personal, sinó també per les previsions de la normativa de règim local respecte el caràcter no públic de les sessions d’aquest òrgan."

La vulneració de la llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal suposaria unes multes que van des dels 900 als 600.000 euros.

Per aquest motiu, les actes es publiquen un cop s'hagin tret totes les dades de caràcter personal. També poden ser consultades, si s'acredita un interès legítim i directe en l'assumpte, directament a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Calafell.