Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

03/08/2018
Aprovació inicial del projecte de millora del pavelló Joan Ortoll

La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el projecte executiu per a la millora energètica, reforma i ampliació del pavelló Joan Ortoll: edificació, redactat per Batlle i Roig Arquitectura SLP, amb un pressupost per contracta de 4.063.148,96 €.

30/07/2018
Aprovació inicial del Projecte de Remodelació de la plaça del carrer del Mar

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 17 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el Projecte de
Remodelació de la plaça del carrer del Mar de Calafell, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost
per contracta de 161.225,75 €. Expedient 6525/18, BOP-T, dilluns, 30 de juliol de 2018 - Número 147.

17/07/2018
Preu Públic del Servei d'Atenció Domiciliària

28/06/2018
Aprovació inicial de la modificació de la forma de gestió del servei de llars d’infants

Aprovació inicial de la modificació de la forma de gestió del servei de llars d’infants del municipi de Calafell, passant d’una gestió indirecta a una gestió directa mitjançant la societat mercantil local amb capital social íntegrament públic, CEMSSA

28/06/2018
Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la societat municipal CEMSSA

04/06/2018
Creació dels Consells Municipals Sectorials de Participació Ciutadana