Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

24/07/2020
Acceptació de la donació per part de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”

24/07/2020
Aprovació dels Catàlegs d'Actes del SAC, Sol·licitud de Subvenció per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectades per la COVID-19

22/07/2020
Aprovació dels Catàlegs d'Actes del Servei d'Atenció al Ciutadà

06/07/2020
Provisió de dues places de caporal de la Policia Local (convocatòria RH/16/010) - proposta de nomenament

Resultats del 7è exercici del procés selectiu, corresponent a la realització de pràctiques al municipi de dotze mesos, i proposta de nomenament.

06/07/2020
Aprovació provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal número 2.2.1 reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals

30/06/2020
Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a les Entitats Culturals de Calafell

Anunci BOPT (PDF, 137.07 KB)