Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

30/10/2019
Dissolució de l’Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell”

22/10/2019
Edicte nomenament personal eventual

17/10/2019
Instruccions internes de contractació de la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)

07/08/2019
Obra d’enderroc d’una edificació aïllada situada a la carretera de Barcelona, 24-26 de Calafell

El present document té la finalitat de descriure els treballs d’enderroc d’una edificació aïllada situada a la carretera de Barcelona, 24-26 de Calafell. Referència cadastral 2512107CF8621S0001UQ.

Projecte inicial (PDF, 4.36 MB)