Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

14/01/2019
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de circulació

08/01/2019
Participació, subvencions i premis per a carrosses i comparses participants en el Carnaval Xurigué de Calafell

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions i premis, en règim de concurrència competitiva, per a carrosses i comparses participants en les rues del Carnaval “Xurigué” de Calafell 2019, aprovada per la Junta de Govern Local del 7 de gener de 2019, que es regeix per les Bases reguladores de subvencions del Carnaval, aprovades per la Junta de Govern Local del 19 de novembre de 2018.

14/12/2018
Modificació substancial de llicència ambiental presentada per URBASER S.A

Modificació substancial de llicència ambiental atorgada en el seu dia, de l’activitat de parc de neteja municipal ubicada al carrer Bassa Miquela 26-28, del Parc Empresarial de Calafell.

08/11/2018
Aprovació del Pla d'inspecció i programa de verificació d'activitats comunicades de l'Ajuntament de Calafell 2018-2022, expedient 9503/2018

La documentació integrant del Pla d’inspecció i programa de verificació d’activitats comunicades de l’Ajuntament de Calafell 2018-2022, està a disposició de tots els interessats en el portal de transparència de l’Ajuntament de Calafell: https://www.seu-e.cat/web/calafell/govern-obert-i-transparencia.

06/11/2018
Estudi senyalització de Calafell Residencial

05/11/2018
Aprovació inicial projecte executiu per a la millora energètica, reforma i ampliació del pavelló Joan Ortoll