Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el primer dilluns de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

11/01/2016
Sessió plenària ordinària, 11 de gener de 2016 - acta 2016 - 01

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

Ordre del dia:

  1. Precs i preguntes
Acta_1_11_gener.pdf (PDF, 205.42 KB)

28/12/2015
Sessió plenària extraordinària, 28 de desembre de 2015 - acta 2015 - 19

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

Ordre del dia:

  1. Proposta d’acord per a l’aplicació del reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, dels dies addicionals de vacances per antiguitat.
  2. Proposta d’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell al conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.
  3. Proposta d’aprovació de la modificació de l’estructura organitzativa i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.
  4. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació, de l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell, Patronat de Turisme i societat municipal CEMSSA per a l’any 2016.
  5. Resolució de les al·legacions contra les ordenances fiscals 2016 i aprovació definitiva.
Acta_19_28_desembre.pdf (PDF, 595.78 KB)

28/12/2015
Sessió plenària extraordinària i urgent, 28 de desembre de 2015 - acta 2015 - 18

Hora: 16.30 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

  1. Ratificar la urgència de la sessió
  2. Aprovació per mutu acord de les actes de pagament i ocupació de les finques del peu, zona serveis la Rafel
  3. Aprovació de la proposta de classificació empreses per la contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic al municipi de Calafell
Acta_18_28_desembre.pdf (PDF, 103.9 KB)

21/12/2015
Sessió plenària extraordinària, 21 de desembre de 2015 - acta 2015-17

30/11/2015
Sessió plenària ordinària, 30 de novembre de 2015: acta 2015-15

23/11/2015
Sessió plenària extraordinària, 23 de novembre de 2015 - acta 2015-14