Filtrar

Actes Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern amb atribucions d'assessorament i assistència a l'alcalde en les seves funcions de govern i d'exercici de les quals li siguin delegades pel mateix alcalde o pel Ple. La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i els quatre tinents d'alcalde i es reuneix en sessions ordinàries cada dilluns a les 11 h. També hi assisteixen altres regidors delegats i els directors d'àmbit o d'àrees amb veu però sense vot.

Les actes de la Junta de Govern Local es publiquen un cop s'hagin tret totes les dades de caràcter personal. També poden ser consultades, si s'acredita un interès legítim i directe en l'assumpte, directament a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.

06/03/2017
Junta de Govern Local 6 de març de 2017 - acta 2017-10

27/02/2017
Junta de Govern Local 27 de febrer de 2017 - acta 2017-9

20/02/2017
Junta de Govern Local 20 de febrer de 2017 - acta 2017-8

06/02/2017
Junta de Govern Local 13 de febrer de 2017 - acta 2017-7

06/02/2017
Junta de Govern Local 6 de febrer de 2017 - acta 2017-6

ACTA_6.pdf (PDF, 1.47 MB)

30/01/2017
Junta de Govern Local 30 de gener de 2017 - acta 2017-5

ACTA_5.pdf (PDF, 1.96 MB)