Filtrar

Actes Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern amb atribucions d'assessorament i assistència a l'alcalde en les seves funcions de govern i d'exercici de les quals li siguin delegades pel mateix alcalde o pel Ple. La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i els quatre tinents d'alcalde i es reuneix en sessions ordinàries cada dilluns a les 11 h. També hi assisteixen altres regidors delegats i els directors d'àmbit o d'àrees amb veu però sense vot.

Les actes de la Junta de Govern Local es publiquen un cop s'hagin tret totes les dades de caràcter personal. També poden ser consultades, si s'acredita un interès legítim i directe en l'assumpte, directament a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.

24/10/2016
Junta de Govern Local 24 d'octubre de 2016 - acta 2016-45

17/10/2016
Junta de Govern Local 17 d'octubre de 2016 - acta 2016-44

10/10/2016
Junta de Govern Local 10 d'octubre de 2016 - acta 2016-43

03/10/2016
Junta de Govern Local 3 d'octubre de 2016 - acta 2016-42

26/09/2016
Junta de Govern Local 26 de setembre de 2016 - acta 2016-41

19/09/2016
Junta de Govern Local 19 de setembre de 2016 - acta 2016-40