Cs

Ciutadans

Mocions

Moció presentada pels grups municipals de C’s, PP, Sumem+Junts, ERC i la CUP per la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades (PDF, 220.88 KB)

Presentada al ple 14/11/2019
Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, Sumem+

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia (PDF, 140.82 KB)

Presentada al ple 17/10/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 11 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 3 vots a favor: 2 dels regidors de C’s i 1 de la regidora del PP; acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 11

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Calafell, per la lluita contra el “top manta” (PDF, 100.36 KB)

Presentada al ple 12/09/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’En Comú Podem, 2 dels regidors de la CUP, amb 3 vots a favor: 2 dels regidors de C's, 1 de la regidora d’UAM i amb 5 abstencions: 3 dels regidors d’ERC i 2 dels regidors de S+Junts, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 13
Abstencions: 5

Moción del grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Calafell para la creación de una mesa de trabajo del comercio local de Calafell (PDF, 94.76 KB)

Presentada al ple 12/09/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 11 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’En Comú Podem, amb 2 vots a favor dels regidors de C's i amb 8 abstencions: 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de S+Junts, 2 dels regidors de la CUP i 1 de la regidora d'UAM, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 2
Vots en contra: 11
Abstencions: 8

Moció del grup municipal de C's a l'Ajuntament de Calafell de rebuig de la impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2018 (PDF, 94.65 KB)

Presentada al ple 04/02/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 13 vots en contra: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP, i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 dels membre de C’s i amb 4 abstencions del membres del PSC, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció que presenta el grup municipal de C's a l'Ajuntament de Calafell para la prevención de accidentes e incendios en las viviendas de Calafell conectadas ilegalmente a la red eléctrica (PDF, 102.79 KB)

Presentada al ple 04/02/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 17 vots en contra: 4 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP, i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 dels membre de C’s acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció per a l’elaboració d’un pla especial que reguli la implantació de cases d’apostes i la prevenció a l’addicció al joc de menors (PDF, 100.4 KB)

Presentada al ple 07/01/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació amb 12 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 del regidor de C’s i amb 5 abstencions dels membres de CiU, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció per l'estudi de la ubicació d'una residència per grans discapacitats al municipi de Calafell (PDF, 122.3 KB)

Presentada al ple 03/12/2018
Aprovada

Aprovada per unanimitat de tots els membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal.

Presentada per: Cs

Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus (PDF, 97.38 KB)

Presentada al ple 05/11/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, PSC, UAM

Moción que presenta el grupo municipal de C's para la accesibilidad universal en parques infantiles y en materia de patrimonio cultural y deportivo del municipio de Calafell (PDF, 118.65 KB)

Presentada al ple 05/11/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: Cs

Moció de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania (PDF, 102.22 KB)

Presentada al ple 01/10/2018
Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots en contra: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC, 1 del membre de C’s i 5 abstencions dels membres del PSC, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció conjunta de tots els grups municipals sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31 (PDF, 93.17 KB)

Presentada al ple 03/09/2018
Aprovada

Aprovada per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, PSC, UAM

Moción que presenta el grupo municipal Ciutadans-Ciudadanos para impulsar la formación en reanimación cardiopulmonar en los centros educativos de Calafell. Adhesión a la declaración "Kids Save Lives" (PDF, 103.63 KB)

Presentada al ple 07/05/2018
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 10 vots en contra 5 del regidors dels PSC, 2 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors d’ERC i 1 vot del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, 5 vots a favor : 2 dels regidors del PPC, 2 dels regidors de la CUP i 1 del regidor de C’s i amb 6 abstencions dels regidors de CIU, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció que presenta el grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per a la garantía de la seguretat i convivència ciutadanes front a la ocupació il·legal (PDF, 99.8 KB)

Presentada al ple 09/04/2018
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 1 vot a favor del membre de C’s i amb 6 abstencions dels membres de CIU, no aprova la moció presentada.

Presentada per: Cs

Moció del grup municipal Ciutadans per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat (PDF, 117.9 KB)

Presentada al ple 04/12/2017
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 17 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 1 del membre de la CUP, 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra amb 1 vot a favor del regidor del grup municipal C’s i amb 2 abstencions dels membres del PPC no aprova aquesta moció.

Presentada per: Cs

Moció en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals (PDF, 215.21 KB)

Presentada al ple 05/10/2017
Desestimada

Presentada per: Cs

Moció en suport a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (PDF, 72.11 KB)

Presentada al ple 05/06/2017
Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, PSC, UAM

Moció presentada pel grup municipal C's per sol·licitar la baixa de l'Ajuntament de Calafell de l'Associació de Municipis per a la Independència (AMI) (PDF, 111.71 KB)

Presentada al ple 06/03/2017
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 17 vots en contra: 5 membres del PSC, 2 membres d’UAM, 5 membres de CIU, 2 membres d’ERC 2 membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 4 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 de C’s acorda no aprovar aquesta moció.

Presentada per: Cs

Moció que presenta C’s per facilitar la reclamació i la devolució de les quantitats en concepte de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) als contribuents que no hagin obtingut cap benefici en la transmissió (PDF, 113.01 KB)

Presentada al ple 06/03/2017
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 10 vots en contra: 5 membres del PSC, 2 membres d’UAM, 2 de ERC i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, 4 vots a favor: 2 membres del PP i 1 de C’s i l’abstenció de 7 vots: 5 membres de CIU i 2 membres de la CUP acorda no aprovar aquesta moció.

Presentada per: Cs

Moció de tots els grups municipals de suport a l'acollida de població refugiada (PDF, 83.45 KB)

Presentada al ple 20/10/2015
Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, PSC, UAM