C's

Ciutadans

Mocions

Moció per a l’elaboració d’un pla especial que reguli la implantació de cases d’apostes i la prevenció a l’addicció al joc de menors (PDF, 100.4 KB)

Presentada al ple 07/01/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació amb 12 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 del regidor de C’s i amb 5 abstencions dels membres de CiU, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: C's

Moció per l'estudi de la ubicació d'una residència per grans discapacitats al municipi de Calafell (PDF, 122.3 KB)

Presentada al ple 03/12/2018
Aprovada

Aprovada per unanimitat de tots els membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal.

Presentada per: C's

Moció per donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores d’atenció primària de la xarxa Santa Tecla, a la plataforma d’afectats i per demanar un augment de la partida del pressupost 2019 de la Generalitat per millorar el servei (PDF, 116.96 KB)

Presentada al ple 03/12/2018
Aprovada

Aprovada per unanimitat de tots els membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal.

Presentada per: C's, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, UAM

Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus (PDF, 97.38 KB)

Presentada al ple 05/11/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CUP, C's, CiU, ERC, PP, PSC, UAM

Moción que presenta el grupo municipal de C's para la accesibilidad universal en parques infantiles y en materia de patrimonio cultural y deportivo del municipio de Calafell (PDF, 118.65 KB)

Presentada al ple 05/11/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: C's

Moció de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania (PDF, 102.22 KB)

Presentada al ple 01/10/2018
Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots en contra: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC, 1 del membre de C’s i 5 abstencions dels membres del PSC, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: C's

Moció conjunta de tots els grups municipals sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31 (PDF, 93.17 KB)

Presentada al ple 03/09/2018
Aprovada

Aprovada per unanimitat.

Presentada per: CUP, C's, CiU, ERC, PP, PSC, UAM

Moción que presenta el grupo municipal Ciutadans-Ciudadanos para impulsar la formación en reanimación cardiopulmonar en los centros educativos de Calafell. Adhesión a la declaración "Kids Save Lives" (PDF, 103.63 KB)

Presentada al ple 07/05/2018
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 10 vots en contra 5 del regidors dels PSC, 2 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors d’ERC i 1 vot del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, 5 vots a favor : 2 dels regidors del PPC, 2 dels regidors de la CUP i 1 del regidor de C’s i amb 6 abstencions dels regidors de CIU, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: C's

Moció que presenta el grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per a la garantía de la seguretat i convivència ciutadanes front a la ocupació il·legal (PDF, 99.8 KB)

Presentada al ple 09/04/2018
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 1 vot a favor del membre de C’s i amb 6 abstencions dels membres de CIU, no aprova la moció presentada.

Presentada per: C's

Moció del grup municipal Ciutadans per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat (PDF, 117.9 KB)

Presentada al ple 04/12/2017
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 17 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 1 del membre de la CUP, 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra amb 1 vot a favor del regidor del grup municipal C’s i amb 2 abstencions dels membres del PPC no aprova aquesta moció.

Presentada per: C's

Moció en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals (PDF, 215.21 KB)

Presentada al ple 05/10/2017
Desestimada

Presentada per: C's

Moció del grup municipal de C's sobre l'ensenyament trilingüe a Catalunya (PDF, 369.99 KB)

Presentada al ple 01/08/2017
Desestimada

Presentada per: C's

Moció per a la modificació de la situació dels centres escolars precaris (PDF, 215.59 KB)

Presentada al ple 01/08/2017
Desestimada

Presentada per: C's

Moció en suport a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (PDF, 72.11 KB)

Presentada al ple 05/06/2017
Aprovada

Presentada per: CUP, C's, CiU, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, UAM

Moció del grup municipal de C's sobre protocol educatiu contra la transfòbia (PDF, 2.28 MB)

Presentada al ple 07/03/2016
Desestimada

Presentada per: C's

Moció de tots els grups municipals de suport a l'acollida de població refugiada (PDF, 83.45 KB)

Presentada al ple 20/10/2015
Aprovada

Presentada per: CUP, C's, CiU, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, UAM