CiU

Convergència i Unió

Mocions

Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus (PDF, 97.38 KB)

Presentada al ple 05/11/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CUP, C's, CiU, ERC, PP, PSC, UAM

Moció que presenten els grups municipals del PSC, PPC, UAM i CiU de Calafell per a nomenar diversos espais del municipi (PDF, 84.33 KB)

Presentada al ple 05/11/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CiU, PP, PSC, UAM

Proposar el nom de l’1 d’octubre a la plaça situada al c. Sant Pere, davant de les dependències municipals platja (PDF, 94.05 KB)

Presentada al ple 01/10/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta amb 13 vots a favor: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, i amb 8 vots en contra: 2 dels membres del PPC, 1 del membre de C’s 5 dels membres del PSC.

Presentada per: CUP, CiU, ERC

Moció conjunta de tots els grups municipals sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31 (PDF, 93.17 KB)

Presentada al ple 03/09/2018
Aprovada

Aprovada per unanimitat.

Presentada per: CUP, C's, CiU, ERC, PP, PSC, UAM

Moció del grup municipal de CiU per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim (PDF, 92.32 KB)

Presentada al ple 04/06/2018
Aprovada

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels membres, acorda aprovar la moció.

Presentada per: CiU

Moció del grup municipal de CiU perquè la R17 sigui la línia enllaç entre el Penedès Marítim i Tarragona/Port Aventura (PDF, 109.13 KB)

Presentada al ple 04/06/2018
Aprovada

El Ple de la Corporació, per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 20 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres del PPC, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 1 abstenció del membre de C’s, acorda aprovar la moció.

Presentada per: CiU

Moció en suport a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (PDF, 72.11 KB)

Presentada al ple 05/06/2017
Aprovada

Presentada per: CUP, C's, CiU, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, UAM

Moció que presenta el grup municipal de CiU de Calafell per a la modificació de l’ordenança municipal de via pública (PDF, 102.29 KB)

Presentada al ple 06/03/2017
Posposada

El Ple de la Corporació per unanimitat decideix deixar aquesta moció sobre la taula.

Presentada per: CiU

Moció de tots els grups municipals de suport a l'acollida de població refugiada (PDF, 83.45 KB)

Presentada al ple 20/10/2015
Aprovada

Presentada per: CUP, C's, CiU, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, UAM