ECP-ECG

En Comú Podem Calafell-En Comú Guanyem

Mocions

Moció d'adhesió al Manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll. Fases I i II. àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona (PDF, 219.29 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Moció presentada pel grup municipal EN COMÚ PODEM, amb les adhesions dels grups municipals del PSC, UAM, SUMEM+JUNTS i el regidor no adscrit, per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa 2022-2025 (PDF, 135.38 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació aprova per unanimitat dels membres presents la moció presentada pel grup municipal EN COMÚ PODEM, amb les adhesions dels grups municipals del PSC, UAM, SUMEM+JUNTS i el regidor no adscrit, per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa 2022-2025.

Presentada per: ECP-ECG, PSC, Sumem+, UAM

Moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts, amb les adhesions del grup municipal d’En Comú Podem i el regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, per demanar una comissaria de mossos i parc de bombers que doni servei a Calafell (PDF, 115.8 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació aprova per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts, amb les adhesions del grup municipal d’En Comú Podem i el regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, per demanar una comissaria de mossos i parc de bombers que doni servei a Calafell

Presentada per: ECP-ECG, No adscrits/es, Sumem+

Moció que presenten els grups municipals d'En Comú Podem i Partit Socialista, amb l'adhesió del grup municipal d'UAM de suport al projecte Viopet, juliol 2021 (PDF, 112.28 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’UAM , 3 dels regidors/es d’ERC, i amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, PSC, UAM

Vots a favor: 20
Abstencions: 1

Moció que presenta En Comú Podem, amb les adhesions de la regidora no adscrita i Sumem+Junts, sobre l'exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats i territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis (PDF, 125.44 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, No adscrits/es, Sumem+

Vots a favor: 21

Moció presentada pel grup municipal d’En Comú Podem, amb l’adhesió del grup municipal de la CUP, sobre l’ofensiva d’Israel a Palestina de maig de 2021 (PDF, 162.27 KB)

Presentada al ple 17/06/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria amb 5 vots a favor: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP, 12 abstencions: 9 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago i 1 de la regidora d’UAM i amb 4 vots en contra: 3 dels regidors/esd’ERC i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Vots a favor: 5
Vots en contra: 4
Abstencions: 12

Moció que presenta el grup municipal En Comú Podem Calafell, amb l’adhesió dels grups municipals de Ciutadans, Esquerra Republicana i el regidor no adscrit,per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya (PDF, 161.29 KB)

Presentada al ple 17/06/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, No adscrits/es

Moció que presenta el grup municipal d’ERC, amb l’adhesió del grup municipal d’ECP-ECG, en relació a la malaltia Míldiu (PDF, 339.28 KB)

Presentada al ple 15/04/2021 | Aprovada

El ple aprova íntegrament i per unanimitat de la totalitat dels regidors/es presents la moció presentada pel grup municipal d’ERC, amb l’adhesió del grup municipal d’ECP-ECG, en relació a la malaltia Míldiu.

Presentada per: ECP-ECG, ERC

Vots a favor: 20
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Moció que presenta PSC, amb les adhesions dels grups municipals Partit Popular, En Comú Podem, Sumem+Junts i Unió i Alternativa Municipal, sobre la proposta d'ampliació de la franja d'obertura dels comerços de Calafell establerta per part del Procicat (PDF, 133.7 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 16 vots a favor: 9 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal i amb 5 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC i 2 dels regidors/es de la Cup, aprova la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, PSC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 16
Abstencions: 5

Moció d’alcaldia, amb l’adhesió de tots els grups, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària (PDF, 181.94 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

Moció d’alcaldia de l’Ajuntament de Calafell, amb l’adhesió dels grups municipals del PSC, ECP-ECG, PP, Sumem+Junts, UAM, Cs, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària de Calafell. El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, aprova la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts, amb la adhesió del grup municipal d’ERC, per implementar el servei de Bus Exprés a la comarca del Baix Penedès (PDF, 93.24 KB)

Presentada al ple 12/11/2020 | Aprovada

Els grups municipals PSC i ECG-ECP presenten una esmena per incloure el servei del Bus Exprés a l’aeroport. Així com el grup municipal del PP presenta una esmena per restablir l’horari inicial del Bus Exprés Vilanova – Tarragona. El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada amb les esmenes incorporades, i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+

Vots a favor: 21

Moció conjunta dels grups municipals a l'Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l'empresa Glass Saint-Gobain de l'Arboç (PDF, 90.83 KB)

Presentada al ple 08/10/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, adopten el següent acord: Donar ple suport a l'empresa i als treballadors i treballadores, per trobar conjuntament una solució en benefici de tots, sent coneixedors de l'actual moment del mercat de la construcció i de l'automòbil, com també de la problemàtica ja esmentada en el cas del tancament definitiu d'aquestes instal·lacions.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+

Vots a favor: 21

Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem de petició per a impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya (PDF, 154.15 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Aprovada

El ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots a favor: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM, 9 dels regidors/es del PSC i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Àlvarez Laperal amb 8 abstencions: 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors/es de la CUP , 2 dels regidors/es de Sumen+Junts aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG

Vots a favor: 13
Abstencions: 8

Moció d’adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca (PDF, 99.61 KB)

Presentada al ple 14/05/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels seus membres, adopta el següent acord: Adherir-se a la totalitat del manifest dels Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció que presenten conjuntament tots els grups per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconómica dels municipis de Catalunya (PDF, 536.59 KB)

Presentada al ple 23/04/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció i per unanimitat acorda aprovar íntegrament la moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+, UAM

Moció presentada pels grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, SUMEM+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim (PDF, 93.75 KB)

Presentada al ple 13/02/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors de Cs, 2 dels regidors/es de SUMEM+, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ ECP-ECG, no estant present en la votació la regidora d’UAM, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 20

Moció que presenten els grups municipals d'En Comú Podem, PSC, ERC i UAM per a la declaración d’emergència climática (PDF, 177.06 KB)

Presentada al ple 23/01/2020 | Aprovada

El Ple de la corporació amb 19 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ ECP-ECG, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+ i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions dels regidors de Cs, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PSC, UAM

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PSC, En Comú Podem i UAM per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica (PDF, 112.06 KB)

Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PSC, UAM

Moció presentada pels grups municipals de la CUP i En Comú Podem per a l creació de l’Òrgan de participació "Consell d’Infants i Adolescents de Calafell" (PDF, 112.36 KB)

Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig al projecte de llei impulsat pel Govern de la Generalitat de contractes de serveis a les persones, coneguda com la llei Aragonès (PDF, 234.09 KB)

Presentada al ple 17/10/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres amb 2 vots a favor: 1 de la regidora d’ UAM i 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 12 abstencions: 9 dels regidors del PSC, 2 dels regidors de C’s i 1 de la regidora del PP; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Vots a favor: 2
Abstencions: 12

Moció que presenten els grups municipals del PSC, d’En Comú Podem i PP per un municipi lliure del tràfic de dones,nenes i nens (PDF, 138.54 KB)

Presentada al ple 26/09/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a favor: 9 dels regidors del PSC, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de la CUP, 2 dels regidors de S+JUNTS, 1 de la regidora de la CUP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 2 abstencions dels regidors de C’s, acorda aprovar, íntegrament, la moció.

Presentada per: ECP-ECG, PSC

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Més informació

Article d'opinió

Emergència climàtica, emergència feminista, emergència social

1) Volem començar per fer una introducció de la moció per la declaració de Calafell en emergència climàtica, una moció conjunta d'En Comú Podem i del PSC, que presentem al ple del 23 de gener de 2020. Si s'aprova per part de la majoria de regidores i regidors, representants del nostre municipi, L'Ajuntament de Calafell reconeixerà que el planeta, així com els seus éssers vius i ecosistemes, es troba engreu perill. Prova d'això són els recents informes científics sobre l'estat de la biodiversitat i els ecosistemes i sobre l'escalfament global, que alerten d'un rumb queporta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. Els boscos es cremen, els rius es desborden, els gels es fonen. La setmana de mobilitzacions del 20 al 27 de setembre de 2019 (Vaga Mundial pel Clima) i la Cimera Mundial del Clima (COP25) del 2 al 13 de desembre de2019 a Madrid han representat la màxima expressió de la mobilització ecologista contrala crisi ecològica i climàtica, que ens afecta a escala planetària. Una crisi que ha empèsa centenars de persones i joves als carrers per denunciar la inoperància de les institucions i de la classe política per combatre el canvi climàtic, la desertització, els grans incendis forestals, els fenòmens meteorològics extrems, la contaminació ambiental i la pèrdua de biodiversitat al planeta. Calafell s'hi suma a aquestes mobilitzacions, amb un seguit d'accions destinades a tenir un paper clau i exemplaritzant en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i per realitzar una vital adaptació del municipi a les conseqüències de l'increment de la temperatura global. La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i conscienciació a tota la població sobre la veritat de lacrisi ecològica. Davant d'aquesta emergència l'Ajuntament es compromet a iniciaraquest procés de transformació social.

2) També volem expressar la nostra satisfacció per l'establiment d'un ministeri dedicat a la igualtat i pel nomenament d'Irene Montero al capdavant. Aquest ministeri haurà deposar en pràctica el document programàtic que van signar el PSOE i Unidas Podemos,amb un seguit de polítiques feministes, transversals amb altres ministeris, com lluitar perla igualtat laboral i salarial, per la conciliació, o per combatre la discriminació laboral i labretxa de salaris; també té pendent accions contra les agències intermediàries deventres de lloguer, la lluita contra la taxa rosa o l'exempció de l'IVA en els productes d'higiene femenina, tornar a la llei de l'avortament de 2010, la llei contra la discriminaciótrans i, sobretot, la lluita contra la violència masclista. Vivim en plena emergència feminista. El Ministeri d'Igualtat haurà de desenvolupar moltes mesures encaraparalitzades del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, com a ampliar el conceptede violència més enllà de la parella i exparella, suspendre el règim de visites a menors quan el pare compleixi condemna o sigui sota mesures cautelars, o consagrar el 'només sí és sí' al Codi Penal. L’equip de Montero també haurà de resoldre el debat sobre les polítiques envers la prostitució, cap a la prohibició i abolicionisme, o a la regulació. Esperem notícies ben aviat.

3) Finalitzem expressant els nostres millors desitjos al nou govern de coalició, que tot justcomença la seva andadora. El paper de Pablo Iglesias, com a vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, serà essencial per a revertir retallades i combatre l’emergència social, la precarietat, la pobresa, les carències, la pèrdua de drets de moltíssimes persones. Com ell mateix va dir a l'acceptar el seucàrrec, "La sociedad civil que ha defendido durante la última década los derechos sociales será un referente para construir el constitucionalismo democrático desde el nuevo Gobierno. Seguiremos necesitando de su fuerza, su crítica y su presión para queEspaña avance." Des d’aqui, molt èxit i molts encerts al nou govern!

Isabel Bou Bayona, portaveu del grup municipal d’En Comú Podem Calafell, 14 de gener de 2020

 


Tots els grups municipals tenen un espai al magazín Calafell Matí de Calafell Ràdio anomenat Portaveus. S'emet cada dimecres a les 9.30 h. També el podeu escoltar a la ràdio a la carta entrant a qualsevol dels podcasts de dimecres.