No adscrits/es

Regidors/es no adscrits

Regidors

Mocions

Moció per a nomenar diversos espais del municipi de Calafell (PDF, 125.25 KB)

Presentada al ple 04/02/2019
Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 16 vots a favor: 4 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 1 del regidor d’ERC senyor Joan Soler Guasch i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 abstencions 2 dels membres de la CUP i 1 del membre de C’s i el vot en contra del regidor d’ERC senyor Jacob Balaguer Mestre, acorda aprovar la moció.

Presentada per: PP, PSC, No adscrits/es, UAM

Moció per donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores d’atenció primària de la xarxa Santa Tecla, a la plataforma d’afectats i per demanar un augment de la partida del pressupost 2019 de la Generalitat per millorar el servei (PDF, 116.96 KB)

Presentada al ple 03/12/2018
Aprovada

Aprovada per unanimitat de tots els membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal.

Presentada per: Cs, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, UAM

Moció en suport a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (PDF, 72.11 KB)

Presentada al ple 05/06/2017
Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, CiU, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, UAM

Moció de tots els grups municipals de suport a l'acollida de població refugiada (PDF, 83.45 KB)

Presentada al ple 20/10/2015
Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, CiU, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, UAM