Sumem+

Sumem+ Junts

Mocions

Moció presentada pels grups municipals de C’s, PP, Sumem+Junts, ERC i la CUP per la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades (PDF, 220.88 KB)

Presentada al ple 14/11/2019
Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, Sumem+

Moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com element dinamitzador del territori (PDF, 111.29 KB)

Presentada al ple 14/11/2019
Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: Sumem+

Moció que presenta el grup municipal Sumem+Junts de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació (PDF, 104.15 KB)

Presentada al ple 17/10/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 4 vots en contra: 2 dels regidors de C’s , 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’en Comú Podem i amb 10 abstencions: 9 dels regidors del PSC i 1 de la regidora d’ UAM, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Sumem+

Vots en contra: 4
Abstencions: 10