Sumem+

Sumem+ Junts

Mocions

Moció d’adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca (PDF, 99.61 KB)

Presentada al ple 14/05/2020
Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels seus membres, adopta el següent acord: Adherir-se a la totalitat del manifest dels Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció que presenten conjuntament els grups municipals de la CUP i SUMEM+JUNTS, per la derogació o modificació de la LRSAL i la Llei d’estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i económica (PDF, 116.72 KB)

Presentada al ple 14/05/2020
Aprovada

El ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ERC, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumen+Junts, 2 dels regidors/es de la Cup, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ ECU-ECG i amb 2 abstencions: 1 de la regidora del PP i 1 del regidor no adscrit sr. Javier Alvarez Laperal, aprova integrament la moció.

Presentada per: CUP, Sumem+

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Moció que presenten conjuntament tots els grups per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconómica dels municipis de Catalunya (PDF, 536.59 KB)

Presentada al ple 23/04/2020
Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció i per unanimitat acorda aprovar íntegrament la moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PP, PSC, Sumem+, UAM

Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per demanar un baixador d'alta velocitat al Penedès (PDF, 132.04 KB)

Presentada al ple 12/03/2020
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 5 vots en contra: 3 dels regidors/es d’ ERC i 2 dels regidors/es de la CUP amb 3 vots a favor: 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ UAM i 1 de la regidora de Sumem+Junts i amb 12 abstencions: 9 dels regidors/es del PSC, 2 dels regidors de Cs, 1 de la regidora d’ ECP-ECG , no aprova la moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts per demanar un baixador d’alta velocitat al Penedès.

Presentada per: Sumem+

Vots a favor: 3
Vots en contra: 5
Abstencions: 12

Moció presentada pels grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, SUMEM+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim (PDF, 93.75 KB)

Presentada al ple 13/02/2020
Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors de Cs, 2 dels regidors/es de SUMEM+, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ ECP-ECG, no estant present en la votació la regidora d’UAM, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PP, PSC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 20

Moció presentada pels grups municipals de C’s, PP, Sumem+Junts, ERC i la CUP per la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades (PDF, 220.88 KB)

Presentada al ple 14/11/2019
Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, Sumem+

Moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com element dinamitzador del territori (PDF, 111.29 KB)

Presentada al ple 14/11/2019
Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: Sumem+

Moció que presenta el grup municipal Sumem+Junts de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació (PDF, 104.15 KB)

Presentada al ple 17/10/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 4 vots en contra: 2 dels regidors de C’s , 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’en Comú Podem i amb 10 abstencions: 9 dels regidors del PSC i 1 de la regidora d’ UAM, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Sumem+

Vots en contra: 4
Abstencions: 10

Més informació

Article d'opinió

Calafell, ciutat oberta i "transparent"?

Quina llàstima que el paper ho aguanti tot i que ens omplim la boca dient una cosa i després en fem una altra. Això és el que li passa al partit socialista i, principalment, al seu alcalde, Ramon Ferré. Ens diu, bé, diu als mitjans de comunicació perquè a l'oposició no l'ha convocat a junta de portaveus des que s'ha iniciat aquest mandat!, que són una administració transparent, que són una administració oberta i que amb les persones que "criden i mal parlen" no en vol saber res perquè "no va amb ell":

Administració transparent? Abans teníem comissions informatives cada quinze dies, ara un cop al mes. Tenim 2 persones cobrant prop de 3000 € per a presidir-les. Abans, l'anterior mandat, necessitàvem tenir comissions cada 15 dies perquè érem una administració transparent. Ara que tenim 2 "comissionades" cobrant 3000 € només ens reunim 1 cop al mes...i som més transparents que abans?

Administració oberta? No només parlem de la quantitat de comissions, sinó de la qualitat. Com ens assabentem dels projectes, de les accions futures o podem donar el nostre punt de vista demostrant – efectivament – que som una administració oberta?...llegint la premsa digital o en paper! Perquè ens "xiven" les intencions del govern "d'amagatotis" i amb por...oberta? Per acabar, només fa falta llegir algun comentari de resposta a les xarxes (no en altres bandes, clar!) de l'alcalde a diferents ciutadans denotant manca de respecte i de transparència.Efectivament, això de ser – de debò – transparent, respectuós i obert "no va amb ell".

Desembre, 2019

 


Tots els grups municipals tenen un espai al magazín Calafell Matí de Calafell Ràdio anomenat Portaveus. S'emet cada dimecres a les 9.30 h. També el podeu escoltar a la ràdio a la carta entrant a qualsevol dels podcasts de dimecres.