Filtrar

Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania (PDF, 102.22 KB)
Presentada al ple 01/10/2018 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots en contra: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC, 1 del membre de C’s i 5 abstencions dels membres del PSC, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: C's

Proposar el nom de l’1 d’octubre a la plaça situada al c. Sant Pere, davant de les dependències municipals platja (PDF, 94.05 KB)
Presentada al ple 01/10/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta amb 13 vots a favor: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, i amb 8 vots en contra: 2 dels membres del PPC, 1 del membre de C’s 5 dels membres del PSC.

Presentada per: CUP, CiU, ERC

Moció del grup municipal de CiU per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim (PDF, 92.32 KB)
Presentada al ple 04/06/2018 | Aprovada

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels membres, acorda aprovar la moció.

Presentada per: CiU

Moció del grup municipal de CiU perquè la R17 sigui la línia enllaç entre el Penedès Marítim i Tarragona/Port Aventura (PDF, 109.13 KB)
Presentada al ple 04/06/2018 | Aprovada

El Ple de la Corporació, per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 20 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres del PPC, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 1 abstenció del membre de C’s, acorda aprovar la moció.

Presentada per: CiU