Arturo Peña Coca

PSC

Seguretat i Protecció Civil, Esports

Pendent d'actualització

Més informació

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.