Montserrat López Ureña

CiU

Nascuda a Barcelona el 17 d'agost de 1979. Amb residència a Calafell des del 2004 i des de ben petita gaudint de Calafell, durant tot l'any, gràcies als meus pares.

Diplomada en Gestió i Administració Pública i Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Barcelona. Posgrau en Gestió i Administració Local (UAB) Postgrau en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament. Postgrau en Pressupost, Comptabilitat i Control (UB). Postgrau en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada (UB). Pendent entrega projecte Màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada (UB). Màster en Community Manager i Social Media (INITEC). Curs d'especialització en Administració Pública Local (UAB). Especialitzada en gestió tributària i econòmica. La meva trajectòria queda avalada per la formació continuada en temes referents a l'Administració Pública assistint habitualment a jornades i cursos vinculats en matèria de gestió i administració pública.
Durant els meus estudis universitaris vaig realitzar les pràctiques a la Divisió II de la Universitat de Barcelona i, posteriorment, durant quatre anys, vaig disposar d'una beca de col•laboració on vaig formar part de l'equip que va desenvolupar l'Espai de Recerca en Economia de la UB. En el 2005, vaig accedir a la funció pública a l'Organisme de Gestió Tributària (Diputació de Barcelona) on durant 7 anys vaig especialitzar-me en tributs locals treballant als Serveis Centrals i posteriorment a les oficines del Garraf i Cubelles.

Regidora de l'Ajuntament de Calafell des de l'exercici 2007. En el mandat 2011-2015 tinent d'Alcalde de Serveis Interns sent la responsable de les regidories d'Hisenda (Intervenció i Tresoreria, Cadastre i gestió Tributària), Contractació (Compres i Serveis Jurídics), Recursos Humans, Servei Atenció Ciutadana i TIC. Actualment treballo com a gerent de comptes en una empresa de desenvolupament tinc vinculada directament amb l'Administració Pública.
Així mateix, m'estic preparant les oposicions de funcionària de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, per la categoria de Secretària d'Entrada.e

Formo part del comitè local de CDC de Calafell des del 2007.
Defensora de la professionalització de la política i, per tant, de la tecnocràcia. Apassionada del coneixement (d'aquí la meva contínua formació), dels animals, el mar i de la lectura, sobretot, narrativa històrica.

Més informació

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.