Montserrat López Ureña

CiU

Nascuda a Barcelona el 17 d'agost de 1979. Amb residència a Calafell des del 2004 i des de ben petita gaudint de Calafell, durant tot l'any, gràcies als meus pares.

Diplomada en Gestió i Administració Pública i Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Gestió i Administració Local (UAB) Postgrau en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament. Postgrau en Pressupost, Comptabilitat i Control (UB). Postgrau en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada (UB). Màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada (UB). Màster en Community Manager i Social Media (INITEC). Curs d'especialització en Administració Pública Local (UAB), així com curs d'especialització en Dret Públic i Urbanisme (CEMCI). Especialitzada en gestió tributària i econòmica. La meva trajectòria queda avalada per la formació continuada en temes referents a l'Administració Pública assistint habitualment a jornades i cursos vinculats en matèria de gestió i administració pública.

Durant els meus estudis universitaris vaig realitzar les pràctiques a la Divisió II de la Universitat de Barcelona i, posteriorment, durant quatre anys, vaig disposar d'una beca de col·laboració on vaig formar part de l'equip que va desenvolupar l'Espai de Recerca en Economia de la UB. En el 2005, vaig accedir a la funció pública a l'Organisme de Gestió Tributària (Diputació de Barcelona) on durant 7 anys vaig especialitzar-me en tributs locals treballant als Serveis Centrals i posteriorment a les oficines del Garraf i Cubelles.

Regidora de l'Ajuntament de Calafell des de l'exercici 2007. En el mandat 2011-2015 tinent d'Alcalde de Serveis Interns sent la responsable de les regidories d'Hisenda (Intervenció i Tresoreria, Cadastre i gestió Tributària), Contractació (Compres i Serveis Jurídics), Recursos Humans, Servei Atenció Ciutadana i TIC.

Actualment compagino la meva feina com gerent de comptes en una empresa de desenvolupament tecnològic amb les funcions de tècnica de control intern en una entitat local.

Defensora de la professionalització de la política i, per tant, de la tecnocràcia. Apassionada del coneixement (d'aquí la meva contínua formació), dels animals, el mar i de la lectura, sobretot, narrativa històrica.

Perfil en LinkedIn

Més informació

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.