Rafel Solé Miró

CiU

Nascut a Calafell l’11 de Gener de 1986.

Enginyer de Camins de Canals, Canals i Ports i Graduat en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya, especialització en planificació del territori i urbanisme. Realitzà el Projecte final de carrer en el desenvolupament d’un Pla Parcial Urbanístic, i en la Tesina final de carrera, Estudi i anàlisis de noves estratègies d’implementació de fitxes tècniques de forjats unidireccionals. Paral·lelament, ha realitzat varis cursos per l’estudi i anàlisis de Mercats Financers en varis centres, (ISEFI i IEF).

Emprenedor i empresari. Actualment, responsable de l’àrea financera i administrativa de varies empreses i analista de Mercats Financers. Anteriorment, com a enginyer ha treballat en la Reforma i ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat, Barcelona), en la Connexió ferroviària del corredor del mediterrani en la línia d’AVE en el tram Constantí-Perafort (Tarragona), entre d’altres.

Políticament, en el mandat 2011-2015, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment, Medi Ambient i Patrimoni de l’Ajuntament de Calafell, sent el responsable de la regidoria d’Urbanisme i Patrimoni. Membre del Consell d’administració de CEMSSA i representat de CiU en l'OAM Fundació Castell de Calafell, l'organisme responsable de la gestió del patrimoni cultural del municipi. En l’actual mandat (2015-2019), regidor a l'oposició.

Soci de vàries entitats del municipi de Calafell i col·laborador en projectes de voluntariat.

Més informació

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.