Filtrar

Conveni

24/08/2018
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i el Club Esportiu Garbí

22/05/2018
Conveni amb el CCBP per a l'execució del programa Enfeina't, convocatòria 2017

Acord adoptat davant la JGL de dilluns 21 de maig de 2018 d'aprovació del conveni de col·laboració interadministratiu per a l'execució del programa Enfeina't convocatòria 2017.

22/05/2018
Conveni amb el CCBP per al desenvolupament del programa "Pla d'acció per la millora i dinamització dels polígons d'activitat econòmica"

Acord adoptat davant la JGL de dilluns 21 de maig de 2018 d'aprovació del conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa "Pla d'acció per la millora i dinamització dels polígons d'activitat econòmica" amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP).

08/05/2018
Conveni entre la Fundació Santa Teresa i l’Ajuntament de Calafell pel Projecte Calafell Crea VI (2017-2020)

És objecte del present conveni regular la col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i la Fundació Santa Teresa del Vendrell per desenvolupar la sisena edició del projecte "Calafell Crea", amb la finalitat d'atendre diferents necessitats existents al municipi en l'àmbit de la ocupació i la integració social i laboral de persones amb risc d'exclusió.

Anunci (PDF, 41.82 KB)

16/04/2018
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Sorea, Sociedad Regional de Abstecimiento de Aguas, S.A.U.

Creació d'un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d'exclusió social amb una dotació de 8.000 €.

12/04/2018
Contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’entitat Club d’amics Razzlers 50’s car & rock and roll per a la celebració del festival Riverside per a l’any 2018

..."1. Aprovar el contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa CLUB D’AMICS RAZZLERS 50’S CAR & ROCK AND ROLL amb NIF G25600792  per a la celebració del  festival Riverside per a l’any, per un import de 16.203,51 euros ( 13.391,33 euros i 2812,18 euros d’IVA) i amb un termini d’execució de l’any 2018 (3-6 de maig)."...