Filtrar

Conveni

01/03/2019
Acord entre l'Ajuntament de Calafell i la L'Associació de gent Gran de la Platja de Calafell per a l'atorgament d'una subvenció

Conveni signet (PDF, 876.57 KB)

01/03/2019
Acord entre l'Ajuntament de Calafell i la Llar del Pescador Jubilat per a l'atorgament d'una subvenció

Conveni signat (PDF, 1.44 MB)

25/02/2019
Conveni amb Càritas Calafell poble

25/02/2019
Conveni Caritas Segur de Calafell

Conveni signat (PDF, 857.12 KB)

21/02/2019
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i l'Associació de Comerciants i Empresaris Calafell Poble

22/01/2019
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Atrezzo Vip's S.L.