Govern municipal

Alcalde
Ramon Ferré Solé (PSC)

Àrea de Medi Ambient i Seguretat
Tinent d’alcalde: Josep Parera Ribell (UAM)
Medi Ambient: Josep Parera Ribell (UAM)
Policia, Mobilitat i Recursos Humans: Joan M. Triadó Juan (UAM)

Àrea de Turisme i Via Pública
Tinent d’alcalde: Teresa González Santiago (PP)
Turisme, Joventut, Esports: Teresa González Santiago (PP)
Via Pública, Transport públic, Brigada: Juanjo García Álvarez (PP)

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica
Tinent d’alcalde: Helena Rubio Pérez (PSC)
Qualitat de Vida, Serveis Socials i Ocupació: Helena Rubio Pérez (PSC)
Promoció Econòmica, Comerç i Ensenyament: Lluïsa Lastra Flores (PSC)

Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics
Tinent d’alcalde: Adrià Seras Viola (PSC)
Economia, Serveis Jurídics, Contractació, Compres, Informàtica: Adrià Seras Viola (PSC)
Urbanisme, Obres, Patrimoni: Miguel Ángel Perín Tienda (PSC)

Organigrama municipal 2015-2019

Ajuntament de Calafell, organigrama municipal 2015-2019