Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Esquerra Republicana de Catalunya

L'equip d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) està format per Joan Soler Guasch i Jacob Balaguer Mestre.