Exercici 2019

Aquí trobareu la informació econòmica i pressupostaria de l'Ajuntament i ens del exercici 2019.