Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

SISi | Tancat

Actualitzat: 13/09/2018

Integrador/a social, a jornada sencera, per a realitzar els Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS)

Un lloc de treball d’integrador/a social, a jornada sencera, per a realitzar els Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), establerts al Contracte Programa 2016-2019, sent la necessitat de contractació per al mes de setembre de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds: 23/08/2018-29/08/2018

Resultat final del procés de selecció (PDF, 52.73 KB)
13/09/2018

RH/18/006 | Tancat

Actualitzat: 13/09/2018

Concurs-oposició lliure per a la cobertura d'un lloc de treball d'auxiliar de ràdio i creació d'una borsa de treball

Concurs-oposició lliure, per a la provisió d'un lloc de treball, en règim d'interinitat, d'auxiliar de ràdio adscrit al Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Calafell i, creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 04/07/2018-13/07/2018

Anunci (PDF, 43.71 KB)

RH/18/003 | En tràmit

Actualitzat: 07/09/2018

Concurs oposició lliure per a la cobertura de vuit (8) places d’agent de la Policia Local de Calafell

Vuit (8) places d'agent de la Policia Local de Calafell, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, grup C2 de titulació, de l'escala bàsica, segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies locals de Catalunya, incloses a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 24/04/2018-14/05/2018

Anunci (PDF, 44.13 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 319.97 KB)
Resultats de la prova de llengua catalana (PDF, 51.13 KB)
27/07/2018

RH/17/010 | Tancat

Actualitzat: 30/08/2018

Cinc (5) places d'agent de la policia local

Convocatòria de 5 places d'agent de la Policia Local integrades a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació, incloses a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 24/01/2018-12/02/2018

Resultats de la prova de llengua catalana (PDF, 47.45 KB)
20/04/2018
Resultats de la prova cultural (PDF, 50.86 KB)
03/05/2018
Resultats de la prova d'aptitud física (PDF, 32.17 KB)
25/05/2018
Resultats de les proves psicotècniques (PDF, 31.61 KB)
20/06/2018
Resultats de la prova pràctica (PDF, 31.89 KB)
13/07/2018
Resultats finals (PDF, 35.48 KB)
14/08/2018
Resultats del reconeixement mèdic (PDF, 32 KB)
29/08/2018

RH/18/001 | Tancat

Actualitzat: 13/07/2018

Borsa de treball d'administratius/ves de l'Ajuntament de Calafell

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la creació d’una borsa de treball, a fi d'establir un procediment àgil, per cobrir dos llocs de treball al Departament de Qualitat de Vida d'aquest Ajuntament lligats a una subvenció pública i, possibles substitucions i/o vacants de llocs de treball d'administratius que es produeixen a la Corporació.

Termini de presentació de sol·licituds: 10/02/2018-01/03/2018

Anunci (PDF, 42.98 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 198.98 KB)

CEMSSA 2018/19 | Tancat

Actualitzat: 06/07/2018

Borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals

Borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals que gestiona la societat municipal CEMSSA, en els supòsits de substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 06/04/2018-25/04/2018