Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

SOC/9496/2018 | En tràmit

Actualitzat: 17/12/2018

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de programa en l'àmbit de la formació i l’ocupació adscrits a la Regidoria de Treball

Creació d'una borsa de treball de tècnic/a de programa/ prospector/a en l'àmbit de la formació i/o l'ocupació subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) adscrits a la Regidoria de Treball de la convocatòria 2018 i 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: 09/11/2018-19/11/2018

Convocatòria i bases (PDF, 154.61 KB)

RH/18/4700 | En tràmit

Actualitzat: 10/12/2018

Selecció per a la contractació urgent d’un/a tècnic/a d’immigració

Cobertura d’un lloc de treball reservat de tècnic/a d’immigració, adscrit al Departament de Qualitat de Vida, en règim de personal laboral interí fins al reingrés de la persona que l’ocupa.

Termini de presentació de sol·licituds: 09/11/2018-22/11/2018

FEM 01/18 | Tancat

Actualitzat: 27/11/2018

Tècnic/a FEM Ocupació per a Joves

L'Ajuntament de Calafell té la necessitat urgent de cobrir un lloc de treball de Tècnic/a per dur a terme el Programa "Fem Ocupació Jove" adscrit al Departament de Treball a causa de la baixa voluntària de la persona que cobria aquest lloc de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 19/10/2018-31/10/2018

Convocatòria i bases (PDF, 144.88 KB)

CEMSSA 2018/18 | Tancat

Actualitzat: 27/11/2018

Un lloc de treball de conductor/a de grua per al servei de grua municipal i creació d'una borsa de treball

Procés selectiu per a cobrir el lloc de treball de conductor/a de grua per al servei de grua municipal que gestiona la societat municipal CEMSSA i la creació d'una borsa de treball, mitjançant concurs d'oposició lliure.

Termini de presentació de sol·licituds: 06/04/2018-25/04/2018

CEMSSA 2018/62 | Tancat

Actualitzat: 12/11/2018

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir contractacions temporals o substitucions del lloc de treball d'administratiu/va de CEMSSA

Procés selectiu, mitjançant concurs públic, per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir contractacions temporals o possibles substitucions del lloc de treball d’administratiu/va de la societat municipal CEMSSA.

Termini de presentació de sol·licituds: 02/10/2018-15/10/2018

Sol·licitud (PDF, 235.1 KB)

TTB-075/17 | Tancat

Actualitzat: 06/11/2018

Un lloc de treball de caràcter temporal d'auxiliar administratiu/iva

L’Ajuntament de Calafell té la necessitat urgent de cobrir un lloc de treball de caràcter temporal d’auxiliar administratiu/iva, a jornada sencera, a càrrec de la subvenció Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció en el marc del Projecte Treball als barris amb número d’expedient TTB-075/17, sent la necessitat de contractació des del més aviat possible fins al 29 de desembre de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds: 27/09/2018-03/10/2018

Criteris de valoració (PDF, 121.12 KB)