Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

PREVENCIÓ CORONAVIRUS: Mesures a seguir per part de les persones aspirants convocades per a la realització de proves de processos selectius de l'Ajuntament de Calafell.

RH/20/003 | En tràmit

Actualitzat: 08/09/2020

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic de protecció civil, en règim d'interinitat

Anunci convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic de protecció civil, en règim d'interinitat, de l'Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 21/08/2020-31/08/2020

Anunci (PDF, 44.54 KB)
Convocatòria i bases (PDF, 196.27 KB)
Anunci BOP T (PDF, 110.14 KB)
Anunci BOP T (PDF, 115.44 KB)
08/09/2020

RH/17/010 | Tancat

Actualitzat: 21/07/2020

Cinc (5) places d'agent de la policia local

Convocatòria de 5 places d'agent de la Policia Local integrades a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació, incloses a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 24/01/2018-12/02/2018

Resultats de la prova de llengua catalana (PDF, 47.45 KB)
20/04/2018
Resultats de la prova cultural (PDF, 50.86 KB)
03/05/2018
Resultats de la prova d'aptitud física (PDF, 32.17 KB)
25/05/2018
Resultats de les proves psicotècniques (PDF, 31.61 KB)
20/06/2018
Resultats de la prova pràctica (PDF, 31.89 KB)
13/07/2018
Resultats finals (PDF, 35.48 KB)
14/08/2018
Resultats del reconeixement mèdic (PDF, 32 KB)
29/08/2018

RH/18/003 | Tancat

Actualitzat: 20/07/2020

Concurs oposició lliure per a la cobertura de vuit (8) places d’agent de la Policia Local de Calafell

Vuit (8) places d'agent de la Policia Local de Calafell, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, grup C2 de titulació, de l'escala bàsica, segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies locals de Catalunya, incloses a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 24/04/2018-14/05/2018

Anunci (PDF, 44.13 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 319.97 KB)
Resultats de la prova de llengua catalana (PDF, 51.13 KB)
27/07/2018
Convocatòria de les entrevistes personals (PDF, 87.87 KB)
12/12/2018
Resultat final del concurs oposició (PDF, 78.14 KB)
04/01/2019
Resultats finals del procés selectiu (PDF, 46.12 KB)
08/03/2019
Resultats finals (PDF, 52.56 KB)
03/06/2019
Resultats del període de pràctiques (PDF, 45.86 KB)
20/07/2020

SOC032/19/00078 | Tancat

Actualitzat: 20/07/2020

Selecció del personal per a cobrir tres llocs de treball de la subvenció "Treball als Barris"

Selecció del personal de la subvenció Treball als Barris per a cobrir tres llocs de treball:

  • Peó/na de manteniment
  • Formador/a d’informàtica i recerca de feina
  • Tècnic/a de formació en l' àmbit de la primera acollida

Les persones interessades en participar en el procés de selecció s’hauran de dirigir a l’Oficina de Treball del Vendrell a través de l’adreça electrònica ofertesvendrell.soc@gencat.cat, dins del termini establert i indicant el DNI/NIE i el número d'oferta (veure annexos del anunci adjunt) per la qual estan interessat/des.

Termini de presentació de sol·licituds: 26/06/2020-07/07/2020

Anunci i criteris (PDF, 166.69 KB)
Resultats del procés selectiu (PDF, 62.39 KB)
20/07/2020

SOC/6873/2019 | En tràmit

Actualitzat: 11/02/2020

Contractació d’un/a auxiliar administratiu/iva de caràcter temporal

L’Ajuntament de Calafell té la necessitat urgent de cobrir un lloc de treball de caràcter temporal d’auxiliar administratiu/iva, a jornada sencera, a càrrec de la subvenció Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció en el marc del Projecte Treball als barris.

Termini de presentació de sol·licituds: 10/12/2019-17/12/2019

Decret rectificació (PDF, 80.7 KB)
13/12/2019
Resultats finals (PDF, 98.43 KB)
11/02/2020

CEMSSA 2019/26 | Tancat

Actualitzat: 15/11/2019

Creació d'una borsa de treball de personal de neteja de CEMSSA

Creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals que gestiona la societat municipal CEMSSA, en els supòsits de substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 16/10/2019-22/10/2019

Convocatòria i bases (PDF, 423.53 KB)
Sol·licitud (PDF, 249.36 KB)
Llista provisional d'admesos i exclosos (PDF, 322.2 KB)
24/10/2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos (PDF, 327.51 KB)
06/11/2019
Resultats del procés selectiu (PDF, 320.3 KB)
13/11/2019
Aprovació de la borsa de neteja (PDF, 308.22 KB)
15/11/2019