Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

TTB-075/17 | Tancat

Actualitzat: 06/11/2018

Un lloc de treball de caràcter temporal d'auxiliar administratiu/iva

L’Ajuntament de Calafell té la necessitat urgent de cobrir un lloc de treball de caràcter temporal d’auxiliar administratiu/iva, a jornada sencera, a càrrec de la subvenció Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció en el marc del Projecte Treball als barris amb número d’expedient TTB-075/17, sent la necessitat de contractació des del més aviat possible fins al 29 de desembre de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds: 27/09/2018-03/10/2018

Criteris de valoració (PDF, 121.12 KB)

TSF/115/2018 | Tancat

Actualitzat: 05/11/2018

Selecció de 5 joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Per poder participar en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria caldrà adreçar-se a l’Oficina de Treball del Vendrell i inscriure’s a l’oferta pública d’ocupació corresponent al lloc de treball al qual es vol optar.

Per a més informació també poden contactar amb la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 05/10/2018-16/10/2018

Convocatòria i bases (PDF, 147.25 KB)

RH/18/007 | En tràmit

Actualitzat: 05/11/2018

Concurs oposició lliure per a la contractació d'un/a administratiu/va del departament de Qualitat de Vida

Contractació d’un/a administratiu/va en règim funcionarial pel projecte de tasques administratives que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, dins de l’Addenda temporal del Contracte Programa 2017- 2019, del Departament de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 19/09/2018-28/09/2018

Anunci (PDF, 44.17 KB)
Anunci, BOPT núm. 180 (PDF, 127.52 KB)
Anunci de rectificació de les bases (PDF, 44.66 KB)
26/09/2018

RH/18/008 | En tràmit

Actualitzat: 23/10/2018

Concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius

Convocatòria i bases del concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius de l'Ajuntament de Calafell

Termini de presentació de sol·licituds: 19/09/2018-28/09/2018

Anunci (PDF, 43.02 KB)
Anunci, BOPT núm. 180 (PDF, 126.88 KB)
Anunci de rectificació de les bases (PDF, 43.9 KB)
26/09/2018

CEMSSA 2018/45 | Tancat

Actualitzat: 10/10/2018

Borsa de treball per a cobrir els llocs de treball d’Educador/a infantil Escola bressol

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de personal per a cobrir els llocs de treball d’Educador/a Escola bressol per al servei de Llars d’infants municipals, que ha de gestionar la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (en endavant, CEMSSA), en els supòsits de possibles substitucions i/o vacants que es produeixin a CEMSSA.

Termini de presentació de sol·licituds: 14/07/2018-30/07/2018

Convocatòria i bases (PDF, 357.07 KB)
Sol·licitud (PDF, 235.85 KB)

CEMSSA 2018/46 | Tancat

Actualitzat: 09/10/2018

Borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de Mestre/a Escola bressol

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de personal per a cobrir els llocs de treball de Mestre/a Escola bressol per al servei de Llars d’infants municipals, que ha de gestionar la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (en endavant, CEMSSA), en els supòsits de possibles substitucions i/o vacants que es produeixin a CEMSSA.

Termini de presentació de sol·licituds: 14/07/2018-30/07/2018

Convocatòria i bases (PDF, 355.22 KB)
Sol·licitud (PDF, 235.79 KB)
Anunci de la creació de la borsa de treball (PDF, 227.82 KB)
09/10/2018