Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

RH/17/010 | En tràmit

Actualitzat: 10/05/2018

Cinc (5) places d'agent de la policia local

Convocatòria de 5 places d'agent de la Policia Local integrades a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació, incloses a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 24/01/2018-12/02/2018

Resultats de la prova de llengua catalana (PDF, 47.45 KB)
20/04/2018
Resultats de la prova cultural (PDF, 50.86 KB)
03/05/2018

3748/2018 | En tràmit

Actualitzat: 08/05/2018

Un/a tècnic/a de programa Agència de col·locació, accions d'intermediació laboral per a la inserció de persones aturades

Selecció mitjançant concurs d'un/a tècnic/a de programa Agència de col·locació, accions d'intermediació laboral per a la inserció de persones aturades línia 1 subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: 08/05/2018-17/05/2018

Anunci (PDF, 43.62 KB)

RH/18/004 | Obert

Actualitzat: 07/05/2018

Contractació temporal de dos llocs de treball d'informador/a turístic/a i creació d'una borsa de treball

Convocatòria i bases del concurs oposició lliure per a la contractació temporal de dos llocs de treball d'informador/a turístic/a i creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 08/05/2018-28/05/2018

4065/2018 | En tràmit

Actualitzat: 07/05/2018

Procés selectiu mitjançant concurs d’un/a formador/a en informàtica

L'objecte d’aquesta convocatòria és la selecció mitjançant concurs d’un/a formador/a en informàtica a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) previst al Programa DX-01 Actuacions professionals “Alfabetització digital per a la recerca de feina” en el marc del Projecte Treball als barris TTB-075/17, que regula la ORDRE EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

Termini de presentació de sol·licituds: 09/05/2018-22/05/2018

RH/17/009 | Tancat

Actualitzat: 13/04/2018

Un lloc de treball d'educador social a temps parcial (80%) i creació d'una borsa de treball

Convocatòria d'un procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball d'educador social a temps parcial (80% de jornada), adscrit a una subvenció pública atorgada al Departament de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell i, creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 19/12/2017-08/01/2018

Resultats del 1r exercici, prova de català (PDF, 45.15 KB)
02/03/2018
Resultat final del procés selectiu (PDF, 55.52 KB)
19/03/2018

RH/17/008 | Tancat

Actualitzat: 13/04/2018

Borsa de conserges polivalents de l'Ajuntament de Calafell

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la creació d'una borsa de treball, a fi d'establir un procediment àgil, per cobrir substitucions o vacants de llocs de treball de conserges polivalents.

Termini de presentació de sol·licituds: 07/11/2017-27/11/2017