Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

CEMSSA 2019/15 | Tancat

Actualitzat: 26/06/2019

Creació d’una borsa de treball per a cobrir llocs de treball de netejador/a

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals que gestiona la societat municipal CEMSSA, en els supòsits de substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 16/05/2019-27/05/2019

Convocatòria i bases (PDF, 1.52 MB)
Sol·licitud (PDF, 235.01 KB)
Resultats finals (PDF, 561.67 KB)
11/06/2019

CRITERIS RH/19/003 | Tancat

Actualitzat: 26/06/2019

Contractació urgent d’un tècnic/a d’acollida

L'objecte d'aquesta selecció urgent és la contractació urgent d’un/a tècnic/a d’acollida per executar el programa d’acollida a persones migrades que es vincula en el marc del Contracte programa 2016-2019 de Serveis de Primera Acollida (S1A) signat amb la Generalitat de Catalunya, a temps parcial, a raó de 20 hores setmanals, fins desembre 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: 23/05/2019-30/05/2019

Convocatòria i bases (PDF, 174.7 KB)
Resultat final del procés selectiu (PDF, 53.76 KB)
05/06/2019

CEMSSA 2019/20 | Tancat

Actualitzat: 26/06/2019

Creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de conductor/a de grua

L'objecte d'aquesta convocatòria és d’un procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir el lloc de treball de conductor/a de grua, per al servei de Grua municipal, que gestiona CEMSSA, en els supòsits de possibles substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 02/04/2019-11/04/2019

Convocatòria i bases (PDF, 433.21 KB)
Sol·licitud (PDF, 244.88 KB)
Resultats de les proves (PDF, 552.16 KB)
25/06/2019

RH/18/009 | En tràmit

Actualitzat: 06/06/2019

Concurs oposició, per promoció interna, d'una plaça de sotsinspector/a de la Policia Local de l'Ajuntament de Calafell

Provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una (1) plaça de sotsinspector/a de la Policia Local de Calafell, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C-1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

Termini de presentació de sol·licituds: 04/01/2019-23/01/2019

Anunci (PDF, 43.98 KB)
Resultat final del concurs oposició (PDF, 36.02 KB)
31/05/2019
Resultat final i proposta de nomenament (PDF, 33.85 KB)
06/06/2019

RH/18/003 | Tancat

Actualitzat: 04/06/2019

Concurs oposició lliure per a la cobertura de vuit (8) places d’agent de la Policia Local de Calafell

Vuit (8) places d'agent de la Policia Local de Calafell, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, grup C2 de titulació, de l'escala bàsica, segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies locals de Catalunya, incloses a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 24/04/2018-14/05/2018

Anunci (PDF, 44.13 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 319.97 KB)
Resultats de la prova de llengua catalana (PDF, 51.13 KB)
27/07/2018
Convocatòria de les entrevistes personals (PDF, 87.87 KB)
12/12/2018
Resultat final del concurs oposició (PDF, 78.14 KB)
04/01/2019
Resultats finals del procés selectiu (PDF, 46.12 KB)
08/03/2019
Resultats finals (PDF, 52.56 KB)
03/06/2019

CEMSSA 2019/23 | En tràmit

Actualitzat: 30/05/2019

Creació d'una borsa de treball de socrristes per a CEMSSA

Selecció de personal per al lloc de treball eventual de socorrista i constitució de borsa de treball per a l’empresa municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA).

Termini de presentació de sol·licituds: 31/05/2019-06/06/2019

Convocatòria i bases (PDF, 369.22 KB)