Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

CEMSSA 2019/25 | En tràmit

Actualitzat: 05/11/2019

Creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de conductor/a de grua

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball conductor/a de grua en els supòsits de substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 25/09/2019-02/10/2019

Convocatòria i bases (PDF, 433.62 KB)
Sol·licitud (PDF, 244.88 KB)

JEMP/2019 | En tràmit

Actualitzat: 11/10/2019

Contractació en pràctiques de 6 joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil, convocatòria 2019

Termini de presentació de sol·licituds: 11/10/2019-31/10/2019

Anunci (PDF, 142.39 KB)

CEMSSA 2019/24 | En tràmit

Actualitzat: 16/09/2019

Provisió de 5 places de Mestre/a i de 10 places d’Educador/a de les escoles bressol municipals

Provisió definitiva, mitjançant concurs oposició lliure, de 5 places de Mestre/a i de 10 places d’Educador/a de les escoles bressol municipals que gestiona la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA), i la constitució d’una borsa de treball amb les persones que superin el procés selectiu.

Termini de presentació de sol·licituds: 08/06/2019-17/06/2019

Convocatòria i bases (PDF, 393.78 KB)
Sol·licitud (PDF, 250.86 KB)
Llista provisional d'admesos i exclosos (PDF, 1.56 MB)
20/06/2019
Resultats proves 1 i 2 (PDF, 1.28 MB)
23/07/2019
Resultats finals (PDF, 1.52 MB)
31/07/2019

RH/17/010 | Tancat

Actualitzat: 06/09/2019

Cinc (5) places d'agent de la policia local

Convocatòria de 5 places d'agent de la Policia Local integrades a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació, incloses a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 24/01/2018-12/02/2018

Resultats de la prova de llengua catalana (PDF, 47.45 KB)
20/04/2018
Resultats de la prova cultural (PDF, 50.86 KB)
03/05/2018
Resultats de la prova d'aptitud física (PDF, 32.17 KB)
25/05/2018
Resultats de les proves psicotècniques (PDF, 31.61 KB)
20/06/2018
Resultats de la prova pràctica (PDF, 31.89 KB)
13/07/2018
Resultats finals (PDF, 35.48 KB)
14/08/2018
Resultats del reconeixement mèdic (PDF, 32 KB)
29/08/2018

RH/19/003 | Tancat

Actualitzat: 27/08/2019

Concurs oposició per a la contractació temporal de dos llocs de treball d'informador/a turístic/a durant la temporada d'estiu

Convocatòria i bases del concurs oposició per a la contractació temporal de dos llocs de treball d'informador/a turístic/a durant la temporada d'estiu de l'Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 23/05/2019-05/06/2019

Convocatòria i bases (PDF, 178.42 KB)
Resultat final del concurs-oposició (PDF, 377.07 KB)
03/07/2019

CEMSSA 2019/21 | Tancat

Actualitzat: 26/06/2019

Selecció per promoció interna encarregat del servei de platges

Selecció per promoció interna d’una persona per al lloc de treball encarregat del servei de platges per a l’empresa municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA).

Termini de presentació de sol·licituds: 31/05/2019-06/06/2019

Convocatòria i bases (PDF, 367.35 KB)
Resultat final del concurs-oposició (PDF, 312.56 KB)
26/06/2019