Ordenances

Modificació de l'ordenança de circulació

04/12/2014

Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions

01/06/2013

Ordenança municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de Calafell

23/11/2011

La importància i la generalització creixents de l'oci, de les activitats artístiques i de la cultura; la diversificació de llurs manifestacions; la irrupció de pràctiques alternatives, a vegades il·legals; la sensibilitat ciutadana creixent per la necessitat de combatre l’excés de soroll; el risc afegit que determinades pràctiques d’oci comporten per a la mobilitat i per a la salut de les persones, o els conflictes cada vegada més freqüents entre els qui es volen divertir i els qui reclamen tranquil·litat per a descansar, són factors que obliguen a un esforç de profunda revisió i d’actualització de la legislació sobre espectacles públics i activitats recreatives així com de la normativa local.
Text complet al BOP 270 (pdf)