Ordenances

Ordenança municipal en front a la plaga del morrut roig a les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)

19/10/2010

L'objectiu d'aquesta ordenança és establir mesures de prevenció i lluita per evitar la propagació d-aquesta plaga. El contingut d'aquesta ordenança és d'obligat compliment per a totes les persones físiques i jurídiques propietàries de palmàcies.
Text complet disponible al BOP número 240 (pdf)

Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre

13/10/2009

Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell

15/03/2006

Ordenança/reglament participació ciutadana. Policia i bon govern. Estrangeria...
Text complet disponible al BOP número 62 (pdf)

Ordenança municipal de circulació

16/08/2005

Ordenança/reglament circulació vehicles i persones. Guals. Seguretat viària.
Text complet disponible al BOP número 188 (pdf)

Ordenança municipal de l'illa de vianants

10/08/2005

Ordenança/reglament circulació vehicles i persones. Guals. Seguretat viària.
Text complet disponible al BOP número 184 (pdf)