Jacob Balaguer Mestre

  • Actualment: regidor a l’oposició i portaveu del Grup Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  • Correu electrònic: jbalaguer@calafell.org

Lloc de naixement: Calafell, Tarragona
Data de naixement: 18-09-1970
Col·legi: Santa Creu de Calafell Institut F.P. Compte de Rius de Tarragona

  • Treballador autònom 
  • Empresari del ram de la fusteria 
  • President secció local d'Esquerra Republicana, conseller comarcal de Joventut i regidor de turisme de l’Ajuntament de Calafell 
  • President del Bot Salvavides de 1997
  • Vinculat a l'Hoquei Patins Calafell

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.