Juan José García Álvarez

  • Actualment: regidor de Via Pública (Brigada, Transport, Via Pública) i portaveu suplent del Grup Municipal Partit Popular de Calafell (PPC)
  • Correu electrònic: jjgarcia@calafell.org

Lugar de nacimiento: Calafell, Tarragona
Fecha de nacimiento: 11-07-1977
Colegio: Santa Creu de Calafell

  • Trabajador autónomo 
  • Empresario de la hostelería, Constructor y Promotor
  • Secretario general del Grupo municipal del partido popular de Cataluña en Calafell, miembro de la junta directiva Provincial Consejero comarcal, regidor del ayuntamiento de Calafell

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.