Mª Lluïsa Lastra Flores

  • Actualment: regidora de Promoció Econòmica (Ensenyament, Comerç i Cultura) del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
  • Correu electrònic: mlllastra@calafell.org

Nascuda el 10 de març de 1976, a Sant Joan de Vilatorrada.
Comerciant i mare de 2 filles.
Vinculada al món del comerç a Calafell des del 1995. 

Va estudiar al Col·legi Doctor Sitges Homèdes, Callús i a l’Institut Maurici Fius i Palà, Manresa, a la branca de moda i confecció. Vinculada al món del comerç dels 16 anys, des dels 18 com a empresària autònoma. Té una trajectòria de més de 20 anys en el sector, realitza’n cursos de formació relacionats amb l’àmbit del comerç.

Regidora de Promoció Econòmica i Ensenyament des del 6 de juliol de 2015.

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.