Reglaments

Acord JGL per regular i distribuir la circulació de bicicletes a la zona deis vianants de tot el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu.

18/05/2017

 Proposta del regidor del departament de Via Pública a la Junta de Govern Local per regular i distribuir la circulació de bicicletes a la zona deis vianants de tot el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu...

Reglament regulació horaria sistema accés illa vianants de vehicles regulat per cameres

05/04/2016

Reglament illa vianants de la platja de Calafell

Reglament orgànic municipal

09/02/2016

Reglament orgànic municipal - ROM 2004

Reglament de transport escolar

28/12/2015

Règim d'utilització del servei per a transport escolar Municipal.