Reglaments

Reglament regulació horaria sistema accés illa vianants de vehicles regulat per cameres

05/04/2016

Reglament illa vianants de la platja de Calafell

Reglament orgànic municipal

09/02/2016

Reglament orgànic municipal - ROM 2004

Reglament de transport escolar

28/12/2015

Règim d'utilització del servei per a transport escolar Municipal.

Nomenclàtor oficial de llocs de Calafell

24/03/2009

Extracte de l'Acord de Govern 55/2009, de 24 de març, d'aprovació del corpus toponímic del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. (Aquest acord substitueix l’antic corpus aprovat el 22 de juliol del 2003.)

Nomenclàtor oficial d'espais urbans de Calafell

26/03/2008

Aprovat per acord del ple del 26/03/2008 i de la Junta de Govern Local del 26/06/2013.