Reglaments

Nomenclàtor oficial de llocs de Calafell

24/03/2009

Extracte de l'Acord de Govern 55/2009, de 24 de març, d'aprovació del corpus toponímic del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. (Aquest acord substitueix l’antic corpus aprovat el 22 de juliol del 2003.)

Nomenclàtor oficial d'espais urbans de Calafell

26/03/2008

Aprovat per acord del ple del 26/03/2008 i de la Junta de Govern Local del 26/06/2013.

Nomenclàtor oficial de carrers de Calafell

06/10/2003

Aprovat pel ple de l’Ajuntament de Calafell del 6 d’octubre del 2003. Ampliat per acord dels plens del 28/04/2005, 22/11/2006 i 24/05/2007, i de la Junta de Govern Local del 2/03/2011, 6/04/2011, 29/02/2012 i 26/06/2013.