Reglaments

Nomenclàtor oficial de llocs de Calafell

24/03/2009

Extracte de l'Acord de Govern 55/2009, de 24 de març, d'aprovació del corpus toponímic del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. (Aquest acord substitueix l’antic corpus aprovat el 22 de juliol del 2003.)

Reglament de transport escolar

11/03/2009

Règim d'utilització del servei per a transport escolar Municipal.

Nomenclàtor oficial d'espais urbans de Calafell

26/03/2008

Aprovat per acord del ple del 26/03/2008 i de la Junta de Govern Local del 26/06/2013.