Organismes autònoms, consells i entitats

Organismes autònoms, consells i entitats amb representació de membres de la Corporació:

  • Cemssa (Calafell empresa municipal de serveis, S.A.)
  • Consell escolar
  • Consorci per la normalització lingüística de Tarragona
  • Consorci Universitari del Baix Penedès
  • O.A.M. Fundació Castell de Calafell
  • Junta Pericial de Cadastre immobiliari rústic
  • Patronat de Turisme de Calafell
  • Port Segur-Calafell S.A.
  • Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
  • Data última actualització: 28 de desembre de 2017