Subvencions i ajuts atorgats

Relació de subvencions i ajuts atorgats, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.