Edictes

Decret termini sol·licituds òrgans de participació ciutadana

02/11/2017

... "1.    Obrir un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al taulell d’edictes del web municipal, perquè els veïns, certs representants polítics i els representants del teixit associatiu, que vulguin formar part dels plenaris dels consells que s’indiquen a continuació, puguin presentar les seves sol·licituds de participació."...