Edictes

Aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al municipi de Calafell.

08/05/2017 - 09/06/2017

El Ple de la corporació en sessió de caràcter ordinari de data 3 d’abril de 2017, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al municipi de Calafell.

Bases especifiques del procés selectiu convocat pera la selecció de personal per a incorporar-lo a una bossa de llocs de treball com a operari/aria lloguer d'hamaques i tendals de la platja

03/05/2017 - 02/06/2017

ANUNCI sobre la convocatoria i les bases especifiques del procés selectiu convocat pera la selecció de personal per a incorporar-lo a una bossa de llocs de treball com a operari/aria lloguer d'hamaques i tendals de la platja de Calafell i Segur de Calafell, mitjançant el sistema selectiu de concurs, amb modalitat contractual segons necessitats del servei, fins a la cobertura definitiva d'acord ambla legislació vigent.