Edictes

Convocatòria, de promoció interna, per una plaça de responsable de mobilitat ciutadana de l'Ajuntament de Calafell

19/01/2017 - 07/02/2017

Anunci i instància normalitzada per participar en la convocatòria, de promoció interna, per una plaça de responsable de mobilitat ciutadana de l'Ajuntament de Calafell.

Convocatòria, de promoció interna, per dues places de caporal de la Policia Local de Calafell

19/01/2017 - 07/02/2017

Anunci i instància normalitzada per participar en la convocatòria, de promoció interna, per dues places de caporal de la Policia Local de Calafell.

Proposta d’aprovació definitiva d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i esportistes del municipi de Calafell.

16/01/2017 - 17/02/2017

El Ple de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària, de data 7 de març de 2016,
aprova inicialment la modificació de les Bases especifiques i la convocatòria per
l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per la promoció esportiva per a
l’any 2016.

Bases que han de regir la contractació de l’empresa o associació organitzadora de la Fira de la Festa dels Tres Tombs

12/01/2017 - 20/01/2017

L’Ajuntament de Calafell organitza la Fira dels Tres Tombs, per la qual cosa s’han redactat unes bases per regular-ne l’organització de les paradetes. Dita organització s’adjudicarà a l’empresa o associació que presenti la millor proposta.