Edictes

Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’Actuació del Pla d’Actuació Urbanística en Sòl Urbanitzable Consolidat 5 Sant Antoni del POUM

07/03/2017

Aprovar inicialment el Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació, en la modalitat de compensació bàsica del sistema de reparcel·lació, presentats per persones propietàries que representen el 100% de la superfície del PAU en SUC 5 Sant Antoni del POUM de Calafell.