Edictes

Aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al municipi de Calafell.

08/05/2017 - 09/06/2017

El Ple de la corporació en sessió de caràcter ordinari de data 3 d’abril de 2017, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al municipi de Calafell.