Edictes

CONVOCATÒRIA PROVA DE CATALÀ

16/02/2012

FI 01/2011 - CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, A LA QUE S’ADSCRIU EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA POLICIA LOCAL.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECCTIU PER COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, I RESOLUCIÓ D’AL•LEGACIONS.

15/02/2012 - 13/02/2015

FI 01/2011 - CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, A LA QUE S’ADSCRIU EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA POLICIA LOCAL.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECCTIU PER COBRIR INTERINAMENT, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS -OPOSICIÓ LLIURE, UNA PLAÇA D'INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, A LA QUAL S’ADSCRIU EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA POLICIA

30/01/2012 - 30/01/2014

FI 01/2011 - CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, A LA QUE S’ADSCRIU EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA POLICIA LOCAL.

FC09/2010.- ANUNCI RESULTATS FINALS CONVOCATÒRIA TAG SECRETARIA I TAG INTERVENCIO.

23/01/2012 - 31/01/2013

FC09/2010.- ANUNCI RESULTATS FINALS CONVOCATÒRIA TAG SECRETARIA I TAG INTERVENCIO.