Edictes

Dues places d'auxiliar d'administració general adscrites a les oficines del SAC: instància

21/03/2011

FC 07/2010: Procediment selectiu per a proveir dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant concurs - oposició en la modalitat de torn lliure, adscrites a les oficines del servei d'atenció al ciutadà.

Dues places d'auxiliar d'administració general adscrites a les oficines del SAC: bases

21/03/2011

FC 07/2010: Procediment selectiu per a proveir dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant concurs - oposició en la modalitat de torn lliure, adscrites a les oficines del servei d'atenció al ciutadà.

Resultat valoració borsa treball brigada municipal o personal d'oficis

27/01/2011

Vigilant del dipòsit municipal de vehicles: es convoca als 5 primers aspirants per a una entrevista personal el dia 28 de gener de 2011.