Edictes

FC 07/2010: Resultats finals

08/06/2011

Resultats finals del procés selectiu per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu al SAC.

FC 09/2010: Tècnic/a en Administració General - bases

02/06/2011

Convocatòria  per a proveir mitjançant concurs-oposició lliure, dues places de Tècnic/a en Administració General, amb destinació als llocs de treball de Secretaria General i de serveis Econòmics, Grup A1.

FC 09/2010: Tècnic/a en Administració General - DOGC

02/06/2011

Convocatòria  per a proveir mitjançant concurs-oposició lliure, dues places de Tècnic/a en Administració General, amb destinació als llocs de treball de Secretaria General i de serveis Econòmics, Grup A1.

FC07/2010: Resultats prova primera aspirant emplaçada en data 26/05/2011

30/05/2011

Resultats prova primera aspirant emplaçada en data 26/05/2011 per raó de maternitat del procés selectiu per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu al SAC.

FC 07/2010: Resultats proves tercera i segona i realització de la quarta prova

18/05/2011

Resultats proves tercera i segona. Realització de la quarta prova del procés selectiu per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu al SAC.

FC 07/2010: Resultats primera prova, informació dels exercicis següents

12/05/2011

Resultats primera prova realitzada en data 11/05/2011, per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu adscrites al SAC. Informació, hora i lloc de celebració dels exercicis següents.