Edictes

Instància de la convocatòria per concurs-oposició lliure, per a la provisió del lloc de treball de secretari/secretària general

09/09/2016 - 28/09/2016

Instància de la convocatoria per proveir, amb caracter interí i fins a la incorporació de la baixa maternal i/o altres permisos que comportin aquesta situació de !'actual secretaria, el lloc de treball de secretari/secretaria general de l'Ajuntament de Calafell,

Convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la provisió del lloc de treball de secretari/secretària general

09/09/2016 - 28/09/2016

La convocatoria és proveir, amb caracter interí i fins a la incorporació de la baixa maternal i/o altres permisos que comportin aquesta situació de !'actual secretaria, el lloc de treball de secretari/secretaria general de l'Ajuntament de Calafell.