Edictes

Resolució d'al·legacions i llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos

14/09/2010

Convocatòria FC 01/2010: provisió de 9 places d'agent de la Policia Local mitjançant concurs oposició lliure.

Convocatòria prova psicotècnica

13/09/2010

Convocatòria FC 02/2010 per a la provisió de 4 places d'agent de la Policia Local, convocatòria de mobilitat horitzontal.

Convocatòria per a la provisió de 4 places d'agent de la Policia Local, convocatòria de mobilitat horitzontal

08/09/2010

Convocatòria FC 02/2010. Resultats proves, informació quart exercici.

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5688 – 9.8.2010 - Modificació de les bases de les convocatories de places d'agents de la Policia Local

11/08/2010

 

Convocatòria FC 01/2010 - 9 places d'agents de la Policia Loca i convocatòria FC 02/2010 - 4 places d'agent de la Policia Local.

 

BOP núm. 179 - Modificació de les bases de les convocatories de places d'agents de la Policia Local

11/08/2010

Convocatòria FC 01/2010 - 9 places d'agents de la Policia Loca i convocatòria FC 02/2010 - 4 places d'agent de la Policia Local.