Edictes

FC 07/2010: Resultats proves tercera i segona i realització de la quarta prova

18/05/2011

Resultats proves tercera i segona. Realització de la quarta prova del procés selectiu per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu al SAC.

FC 07/2010: Resultats primera prova, informació dels exercicis següents

12/05/2011

Resultats primera prova realitzada en data 11/05/2011, per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu adscrites al SAC. Informació, hora i lloc de celebració dels exercicis següents.

FC 07/2010: Resultats proves català nivell C i realització demés proves

09/05/2011

Resultats proves català nivell C realitzades en data 09/05/2011, per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu adscrites al SAC. Informació, hora i lloc de celebració dels exercicis següents.

FC 07/2010: aprovació definitiva de la llista d'aspirants admesos i exclosos

06/05/2011

Aprovació definitiva de la llista d’aspirants admesos i exclosos del procès seleciu per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu, adscrites al SAC, nomenament del trubunal qualificador, i dia, hora i lloc de celebració dels exercicis.

FC 08/2010: quatre places d'administratiu/va d'administració general - instància

06/05/2011

Convocatòria  per a la provisió en torn restringit, per promoció interna, de quatre places d’administratiu/va d’administració general, grup C1, personal funcionari.

FC 08/2010: quatre places d'administratiu/va d'administració general - bases

06/05/2011

Convocatòria  per a la provisió en torn restringit, per promoció interna, de quatre places d’administratiu/va d’administració general, grup C1, personal funcionari.

Llista provisional d’'aspirants admesos i exclosos: 2 places d'auxiliar administratiu, adscrites al SAC

19/04/2011

Convocatòria FC 07/2010: llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió de 2 places d'auxiliar administratiu, adscrites al sac, nomenament del tribunal qualificador, i dia, hora i lloc de celebració dels exercicis.

Canvi número compte bancari: Dues places d'auxiliar d'administració general adscrites a les oficines del SAC

25/03/2011

FC 07/2010-CANVI NÚMERO COMPTE BANCARI -Procediment selectiu per a proveir dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant concurs - oposició en la modalitat de torn lliure, adscrites a les oficines del servei d'atenció al ciutadà. Anunci relatiu al canvi de compte bancari per ingressar el pagament dels drets d'examen.

Dues places d'auxiliar d'administració general adscrites a les oficines del SAC: instància

21/03/2011

FC 07/2010: Procediment selectiu per a proveir dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant concurs - oposició en la modalitat de torn lliure, adscrites a les oficines del servei d'atenció al ciutadà.

Dues places d'auxiliar d'administració general adscrites a les oficines del SAC: bases

21/03/2011

FC 07/2010: Procediment selectiu per a proveir dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant concurs - oposició en la modalitat de torn lliure, adscrites a les oficines del servei d'atenció al ciutadà.