Edictes

Convocatòria per a la provisió de 4 places d'agent de la Policia Local, convocatòria de mobilitat horitzontal

08/09/2010

Convocatòria FC 02/2010. Resultats proves, informació quart exercici.

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5688 – 9.8.2010 - Modificació de les bases de les convocatories de places d'agents de la Policia Local

11/08/2010

 

Convocatòria FC 01/2010 - 9 places d'agents de la Policia Loca i convocatòria FC 02/2010 - 4 places d'agent de la Policia Local.

 

BOP núm. 179 - Modificació de les bases de les convocatories de places d'agents de la Policia Local

11/08/2010

Convocatòria FC 01/2010 - 9 places d'agents de la Policia Loca i convocatòria FC 02/2010 - 4 places d'agent de la Policia Local.

Convocatòria FC 02/2010 - 4 places d'agent de la Policia Local: Bases

17/07/2010

Procediment per a la provisió, pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, de 4 places d'agent de la Policia Local.

Convocatòria FC 02/2010 - 4 places d'agent de la Policia Local: Model d'instancia

17/07/2010

Sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal i provisió de llocs de treball: Agent de la Policia Local, mobilitat horitzontal.

Convocatòria FC 01/2010 - 9 places d'agents de la Policia Local: Bases

16/07/2010

Procediment selectiu per a l'accés, pel sistema de concurs oposició lliure de 9 places d'agents de la Policia Local, més les vacants que es puguin produir que estiguin incloses a l'oferta pública d'ocupació.