Edictes

Aprovació protocol d’actuació davant de les diferents situacions d’assetjament laboral

12/04/2017 - 12/05/2017

El Ple de l’Ajuntament de Calafell, en la sessió ordinària de data 3 d’abril de 2017, va
adoptar l’acord d’aprovar el Protocol d’actuació davant diferents situacions d’assetjament
laboral de l’Ajuntament de Calafell, de l’Organisme Autònom Municipal – Fundació Castell
de Calafell, i de l’empresa municipal CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA)

Aprovació guia d’usos no sexistes de la llengua.

12/04/2017 - 12/05/2017

El Ple de l’Ajuntament de Calafell, en la sessió ordinària de data 3 d’abril de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar la guia d’usos no sexistes de la llengua de l’Ajuntament de Calafell, extensiva a l’Organisme Autònom Municipal – Fundació Castell de Calafell, i a l’empresa municipal CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A.)

Aprovació el pla d’igualtat intern de l’Ajuntament

12/04/2017 - 12/05/2017

El Ple de l’Ajuntament de Calafell, en la sessió ordinària de data 2 de maig de 2016, va adoptar l’acord d’aprovar el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Calafell, de l’Organisme Autònom Municipal – Fundació Castell de Calafell, i de l’empresa municipal CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA)

Anunci conveni Sorea

07/04/2017 - 19/05/2017