Edictes

Aprovació inicial del projecte executiu per a la millora de la riera de la Casa Nova

06/10/2017 - 10/11/2017

La Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2017, en relació a l’aprovació inicial del projecte executiu per a la millora de la riera de la Casa Nova, entre el carrer Andorra i el pas sota la C-31 a Segur de Calafell (exp. 7862/17), adoptà el següent acord, que en la seva part resolutiva diu:...

Ajuts al comerç pla de barris 2017

03/10/2017 - 31/12/2017