Edictes

Anunci admesos i exclosos Carnaval Calafell 2017

27/01/2017 - 23/02/2017

Aprovar la llista dels representants de carrosses i comparses admeses i excloses per participar en el Carnaval Xurigué de Calafell 2017, tenint en compte el resultat de l’òrgan qualificador i l’informe de la tècnica de Turisme.

Convocatòria, de promoció interna, per una plaça de responsable de mobilitat ciutadana de l'Ajuntament de Calafell

19/01/2017 - 07/02/2017

Anunci i instància normalitzada per participar en la convocatòria, de promoció interna, per una plaça de responsable de mobilitat ciutadana de l'Ajuntament de Calafell.

Convocatòria, de promoció interna, per dues places de caporal de la Policia Local de Calafell

19/01/2017 - 07/02/2017

Anunci i instància normalitzada per participar en la convocatòria, de promoció interna, per dues places de caporal de la Policia Local de Calafell.

Proposta d’aprovació definitiva d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i esportistes del municipi de Calafell.

16/01/2017 - 17/02/2017

El Ple de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària, de data 7 de març de 2016,
aprova inicialment la modificació de les Bases especifiques i la convocatòria per
l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per la promoció esportiva per a
l’any 2016.